Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN010
Archiefcategorie2.1 instellingen van economische aard
ArchieftitelBussumse Waterleiding Maatschappij / N.V. Bussumse Waterleiding Maatschappij
Plaats Bussum
Datering(1895) 1897-1987
Omvang10 m
Statusinventaris
Overige opmerkingenDe jubileumuitgave uit 1988 is opgenomen in de bibliotheek.
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen
InventarisInventaris. Archief van de Bussumse Waterleiding Maatschappij, 1897-1987

 •  Voorwoord
  • In 1988 verschijnt van de hand van A.G.M. van Zon het boekje '90 jaar Bussums bronwater', dat de lezer een duidelijk beeld verschaft van de geschiedenis van de Bussumse Waterleiding Maarschappij. De heer Van Zon zal ongetwijfeld gebruik hebben gemaakt van het archief dat deze maatschappij heeft nagelaten. Vervolgens zal hij geconstateerd hebben dat het archief een schat aan informatie herbergt over de geschiedenis van de waterleiding maatschappij en die van Bussum in het algemeen.
   Het archief is nu toegankelijk gemaakt door middel van deze inventaris, zodat onderzoek in de toekomst vergemakkelijkt wordt.
   Helaas is tijdens de inventarisatie gebleken dat het archief incompleet is. Uit de periode vóór 1915 en na 1968 ontbreken bijvoorbeeld alle jaarverslagen. Ook vertonen de boekhoudkundige bescheiden hiaten evenals de correspondentie. Wel is relatief veel materiaal bewaard gebleven uit de tijd voor en direct na de oprichting van het bedrijf.
   Van de door de archiefvormers gehanteerde orde in het archief zijn in de loop der tijd alle sporen gewist. Dit noopte mij tot het samenstellen van een geheel nieuw archiefschema, hetgeen mijns inziens het beste aansluit op de destijds gebezigde bedrijfsvoering.
   De onzorgvuldige wijze van opberging heeft geresulteerd in een verminderde materiële toestand van de archivalia. Zoveel mogelijk zijn ze nu behoed voor verdere achteruitgang. Zo zijn schadelijke bestanddelen als paperclips en nietjes verwijderd en scheuren 'geplakt' met zuurvrij restauratietape. Tevens is het archief eerst in papieren omslagen en vervolgens in archiefdozen verpakt. Zowel omslagen als dozen zijn vervaardigd uit materiaal met een zeer lage zuurgraad.
   Voor sommige inventarisnummers tenslotte zal een "L" worden aangetroffen. Deze bescheiden zijn vanwege hun uitzonderlijk formaat bij opberging van het archief in numerieke volgorde achteraan geplaatst.

   M.A.P de Vaan
   Hilversum, december 1991
   ----

   Juli 2018: Een aantal jaarverslagen, begrotingen en weekrapporten van c1921-c1979 (incl. tentoonstellingspanelen) zijn aan het archief toegevoegd.

 •  Literatuurlijst

  • - Drinkwatervoorziening in Nederland, 1913-1938. 's Gravenhage, 1938.

   - Meer fluoride in drinkwater!. Z.p., 1961.

   - Het Provinciaal Waterleiding Bedrijf van Noord-Holland. Bloemendaal, 1932.

   - Rapport van de Commissie drinkwater voorziening westen des lands. 's-Gravenhage, 1940.

   - Uitgewerkt rapport betreffende de centrale drinkwater voorziening in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. 's-Gravenhage, 1917.

   - Watertorens in Noord-Holland. Haarlem, 1991.

   - Zon, A.G.M. van. 90 Jaar Bussums bronwater. Bussum, 1988.
 •  Hele toegang