Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV050.3
Archiefcategorie1.2.6 economische zaken
ArchieftitelArchief van de Landbouwcommissie gemeente Laren
PlaatsLaren
Datering1916-1921
Overige opmerkingenHoort bij archief SAGV050.1
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum

 •  De Landbouwcommissie
  • De landbouwcommissie is opgericht in 1916 en had als taken:

   • classificatie van grasland (scheuren van grasland) doormiddel van invullen van staten en verzending hiervan aan de Provinciale Cultuur Commissie (later hetProductiebureau)
   • een schakel vormen tussen landbouwer en overheid en overheidsmaatregelenuitvoeren

   Ten behoeve van het Productiebureau:

   • geeft ze hulp en voorlichting bij de afgifte van deteeltvergunningen
   • geeft hulp en voorlichting aan burgers bij de uitvoeringvan de scheurwet
   • plaatselijke uitvoering van alle maatregelen in het belangvan de voortbrenging
   • het ongevraagd meedelen van al wat de voortbrenging in degemeente kan bevorderen of dreigt te benadelen.

   Ten behoeve van de regeringscommissaris belast met de rijksgraaninzameling:

   • verzorgt ze afgifte van zaaizaadbonnen
   • verricht ze oogstschattingen

   De commissie bestond uit een voorzitter, een secretaris en leden. Aanvankelijk wasde burgemeester ambtshalve voorzitter. De leden van de commissie werden benoemd door de regeringscommissaris belast met de rijksgraaninzameling en het productiekantoor. Vanuit de commissie kwamen voordrachten hiervoor.
   De secretaris legde 1x per drie maanden rekening en verantwoording af aan hetproductiekantoor en de regeringscommissaris of aan een ambtenaar daartoe doorhen aangewezen.

    

 •  Beheer van het archief
  • Twee brieven in het archief spreken over het archief van de commissie (toegang SAGV050.4) 

   Brief van de regeringscommissaris belast met de rijksgraanverzameling in Noord-Holland houdende mededeling van ontvangst van het archief van de voormalige landbouwcommissie, 28 april 1920.

    

   Brief van de waarnemend directeur van het productiekantoor van Noord-Holland houdende verzoek meegezonden archief van de voormalige landbouwcommissie in beheer te nemen, 22 februari 1921.

 •  Citeerinstructie
  • Streekarchief Gooi en Vechtstreek, SAGV050.3 Archief van de landbouwcommissie gemeente Laren 1916-1922, gevolgd door relevante nummers.
   Of verkort SAGV050.3, gevolgd door relevante nummers.
 •  Hele toegang