Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV101
Archiefcategorie2.5 instellingen van onderwijs, wetenschap en cultuur
ArchieftitelArchief oratoriumvereniging Toonkunst Hilversum, eerste afdeling
PlaatsHilversum
Datering1892, 1894-1997, 1999, 1892-2011
Omvang2.5 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van de oratoriumvereniging Toonkunst Hilversum, 1e afdeling, 1892-1999.

 •  Geschiedenis.
  • Het Toonkunstkoor Hilversum is opgericht in 1882, zoals in de notariële akte van 1979  staat vermeld. Helaas zijn er geen stukken bewaard gebleven uit de vroegste periode. De eerste stukken zijn een programmaboekje uit 1894 en een krantje uit 1892.

   Het koor is een afdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, die in haar Wet duidelijke voorwaarden stelt bij de toetreding als lid.
   De verspreiding van de zang- en muziekbeoefening staat niet alleen hoog in het vaandel, ook de kwaliteit van de zangkunst en muziek moet gewaarborgd zijn. Dit kan door stemtesten, door regelmatige training van de stem, en vooral door een goede dirigent aan te trekken.

   De controle van de Maatschappij is niet altijd even duidelijk geweest, maar de afdeling Toonkunst Hilversum heeft zich wel zoveel mogelijk aan de eisen geconformeerd.
   Dit manifesteert zich in haar keuze van dirigenten en het gezongen repertoire.
   De notulen en jaarverslagen vormen de weerslag van een voortdurend streven naar kwaliteit en hoogstaand zangniveau. Maar tevens de strijd om de financiën bijeen te kunnen brengen, van de vaak veel te dure concerten met professionele solisten. En regelmatig begeleid door een professioneel orkest.

   De afdeling ontwikkelde zich vooral als een oratoriumvereniging, maar met name onder leiding van Hans van den Hombergh, dirigent van 1979 tot 1999, werden klassieke werken afgewisseld met eigentijds werk.

   Toonkunst Hilversum is een vereniging van koorleden die uit hun midden een bestuur kiezen. Kern van het bestuur vormen voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast fungeren een aantal bestuursleden, die bepaalde taken hebben, zoals de verzorging van de bibliotheek en de ledenadministratie.
   Verder zijn er soms commissies ingesteld, met name een repertoire-commissie , een concertcommissie, een commissie voor oud papier. Deze werken in overleg met het bestuur, maar hebben weinig of geen eigen archief. De weerslag vindt men in de jaarverslagen.

    

 •  De indeling van de inventaris.
  • Deze inventaris is ingedeeld naar de aard van de vereniging:

   De organisatie: stukken over bestuur en leden.
   De Maatschappij: de wet, de uitnodigingen voor de algemene vergadering.
   De financiën: kasboeken en journalen; begrotingen zijn niet altijd aanwezig en indien wel, dan zijn deze opgenomen bij de stukken voor de jaarvergadering.
   De activiteiten: waaronder concerten en contacten met andere verenigingen. Anjercollecte en PR vindt men grotendeels terug bij de ingekomen stukken en in de notulen van het bestuur. PR is bovendien te vinden in de stukken van de concerten.
 •  Aanwijzing voor de raadpleger.
  • Op enkele stukken berust een beperking op de openbaarheid. Toestemming voor raadpleging kan schriftelijk worden gevraagd aan het bestuur.

   De ingekomen en uitgegane stukken zijn vanaf ca. 1970 alfabetisch ingedeeld in onderwerpen:

   A Algemeen, Anjerfonds, Academie muziekpedagogie
   B Buma
   C Culturele raad, copieerservice, contactcommissie
   D Dirigenten
   F Federatie,
   G Gemeente
   H Herdenking, hotelreservering (jaarvergadering)
   I Instrumentenfonds
   J Jaarverslagen Maatschappij, Jubileum Toonkunst Hilversum
   K Kamer van Koophandel, (plaatselijke) koren
   L Leden, ook ereleden en oud-leden
   M Maatschappij tot Bev. Der Toonkunst
   O Omroep, orkesten, opname van plaat of band
   P Pers, pianostemmer
   S Solisten
   T Toonkunst (zusterafdeling), toonkunstafdelingen
   U Uitvoerende Toonkunstenaars
   V V.N.K.
   Z Zaalhuur (annex piano)
 •  Hele toegang