Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV142
Archiefcategorie1.2.5 openbare orde en veiligheid, defensie
ArchieftitelAanvulling op het archief korps politie gemeente Laren
PlaatsLaren
Datering1921-1992
Omvang1.12 m
Overige opmerkingenDeels onbeschreven.
Bevat ook het Clubblad Politie Sportvereniging 't Gooi, vanaf juli 1979 genaamd Nieuwsbulletin Politie Sportvereniging 't Gooi, vanaf 1981 genaamd Nieuwsbulletin gemeentepolitie Laren-NH Rijkspolitie Blaricum en Politie Sportvereniging 't Gooi, vanaf 1985 genaamd Korpsblad gemeentepolitie Laren N.-H. Rijkspolitie Blaricum, 1978 - 1990.
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van de aanvulling op het archief van het korps politie gemeente Laren, 1921-1992.

 •  Toelichting op het archief
  • Toelichting op het archief
 •   In 1994 zijn alle politiekorpsen van Rijk en gemeenten opgegaan in regiokorpsen. Voor de korpsen va
  • In 1994 zijn alle politiekorpsen van Rijk en gemeenten opgegaan in regiokorpsen. Voor de korpsen van het Gooi en de Vechtstreek is dat de regio van dezelfde naam. De archieven van deze korpsen waren eigendom van respectievelijk het Rijk en de gemeenten.
 •   Het archief van het gemeentelijke politiekorps Laren is na bewerking ondergebracht in het Streekarc
  • Het archief van het gemeentelijke politiekorps Laren is na bewerking ondergebracht in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Dit archief betreft de periode 1937-1992 maar is incompleet. In de jaren ’70 van de 20e eeuw is namelijk een groot deel van het archief vernietigd, toen de opslagruimte in het politiebureau een andere bestemming kreeg. Mogelijk veronderstelde de gebouwenbeheerder dat het hier om waardeloos oud papier ging.
 •   Enkele politiemedewerkers hebben toen nog een aantal bundels stukken gered. Deze stukken zijn in 20
  • Enkele politiemedewerkers hebben toen nog een aantal bundels stukken gered. Deze stukken zijn in 2005 en 2006 aan het Streekarchief overgedragen en worden beschreven in deze plaatsingslijst.
 •   Beperkingen op de openbaarheid
  • Beperkingen op de openbaarheid
 •   Sommige van deze stukken kunnen uit de aard der zaak informatie bevatten over nog levende personen,
  • Sommige van deze stukken kunnen uit de aard der zaak informatie bevatten over nog levende personen, waarvan het ongewenst kan zijn dat die bekend wordt. Om het toch mogelijk te maken bijvoorbeeld de rapporten te gebruiken, kan men ze raadplegen na invulling en ondertekening van een verklaring. Hiermee verplicht men zich geen gegevens over levende personen bekend te maken aan wie en in welke vorm dan ook. Deze verklaring is conform de wetgeving gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 •  Hele toegang