Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV168.4
Archiefcategorie1.2.5 openbare orde en veiligheid, defensie
ArchieftitelArchief van de Luchtbeschermingsdienst Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1927-1946
Omvang3.5 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van de Luchtbeschermingsdienst, van de gemeente Hilversum 1927-1946.

 •  Geschiedenis van de organisatie

  • De Luchtbeschermingsdienst was opgebouwd uit een gemeentelijke dienst en een zelfbeschermingsdienst. De zelfbeschermingsdienst was een georganiseerde burenhulp. Hoewel het personeel zich vrijwillig moest aanmelden moest dit personeel niettemin een vordering ex. Artikel 12 van de Luchtbeschermingswet ontvangen. Dus een vordering van de Burgemeester tot hulpverlening.

   De zelfbeschermingsorganisatie was verdeeld over vakken, wijken en blokken. Het vak was het grootste deel van een gemeente. Elk vak was onderverdeeld in wijken,elke wijk was onderverdeeld in blokken. Leiders van blokploegen heetten blokhoofd. De coördinator van de arbeid van de blokploegen heette wijkhoofd. De organisator en leider van het concrete zelfbeschermingswerk in de blokken (met oog op de hulpverlening) heette vakleider. Hij fungeerde bij bominslag ook als assistent-vakhoofd. Zijn commandopost was de commandopost van het vakhoofd. Het vakhoofd was steeds een politiefunctionaris. Alleen bij uitzondering kon hier,wanneer de politie niet zodanig geëncadreerd was, een vrijwilliger dienstdoen. De aanstelling en het ontslag van leden van de blokploeg, blokhoofden,wijkhoofden, vakleiders en hun plaatsvervangers geschiedde door het hoofd van de luchtbeschermingsdienst. Blokhoofden, wijkhoofden, vakleiders en hun plaatsvervangers ontvingen een instructie van het hoofdluchtbeschermingsdienst. De blokploeg was een zelfbeschermingsorganisatie die werd ingezet bij bomaanslagen. Uitsluitend bij bomaanslagen kwamen op: de blokhoofden, de leden van de blokploegen en de wijkhoofden. De uitrusting van de blokploegen werd uit eigen middelen bekostigd, dus de bewoners zelf moesten daarvoor geld inzamelen. De taken van het blokhoofd waren:

   •     Het geven van leiding aan de blokploeg bij het verlenen van hulp na bominslag in zijn blok en het bij ongevallen onmiddellijk melden aan vakhoofd van wat in zijn blok voorviel;
   •     Het geven van bekendheid aan de zelfbeschermingsmaatregelen aan de bewoners van zijn blok;
   •     De registratie van het personeel van zijn blokploeg;
   •     De registratie van de bewoners van zijn blok volgens de nog nader te geven centrale aanwijzingen;
   •     Het oefenen met het personeel van de blokploeg;
   •     Het toezicht op het in goede staat houden van het materieel van zijn blokploeg.
   (Uit:sagv160+ 1523) 
 •  Hele toegang