Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Bibliotheekstuk

Detail Bibliotheekstuk

BestandsnummerSAGV031
Bestandsnummer bibliotheekstuk3782
Rubriek (SISO)310 Sociale vraagstukken
TitelWet van den 22sten juni 1901, S.158, zoals die wet is gewijzigd bij de wet van 2 januari 1905, S.4 houdende wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting (Woningwet)
Subtitelmet aantekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken enz., besluiten ter uitvoering en alphabetisch register
Plaats van creatieZwolle
Jaar van creatie1907
BetrokkenenJordens, P.H. , Auteur
W.E.J. Tjeenk Willink , Uitgever
Vorm120 pp
Overige opmerkingenSerietitel: Nederlandsche Staatswetten
Schuurman's-editie
no. 64
Archiefvormer/ArchieftitelHistorische bibliotheek
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
Ontwikkelingsstadium4e dr.