Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Bibliotheekstuk

Detail Bibliotheekstuk

BestandsnummerSAGV031
Bestandsnummer bibliotheekstuk4362
Rubriek (SISO)614 Gezondheidszorg, Maatschappelijke gezondheidszorg
TitelWet op de lijkbezorging
Subtitelwet van 7 maart 1991, Stb. 130, houdende nieuwe bepalingen inzake de lijkbezorging (Wet op de lijkbezorging), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 22 mei 1991, Stb. 394, met aantekeningen, overige regelgevingen en alfabetisch register.
Plaats van creatieZwolle
Jaar van creatie1992
BetrokkenenW.E.J. Tjeenk Willink , Uitgever
Vorm480 pp
Overige opmerkingenSerietitel: Nederlandse staatswetten : editie Schuurmans & Jorden : 29
Vanaf de 19e dr. bew. door W.G.H.M. van der Putten
Bijgew. tot 1 oktober 1991
Met reg.
Archiefvormer/ArchieftitelHistorische bibliotheek
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
Ontwikkelingsstadium19e dr.