Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN054
Archiefcategorie2.7 instellingen op politieke en ideële grondslag
ArchieftitelStichting Bussumse Emancipatie Adviesraad (BEA)
PlaatsBussum
Datering1984-1992
Omvang0.5 m
Statusinventaris
Overige opmerkingenGeïnstalleerd op 30 oktober 1987 en ontbonden in 1992.
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen
InventarisInventaris. Archief Stichting Bussumse Emancipatie Adviesraad, 1984-1992

 •  Bussumse Emancipatie Adviesraad (BEA)
  • Openbaarheid: Het archief is grotendeels openbaar. Er kunnen persoonsgegevens in voor komen waarop een openbaarheidsbeperking rust.

    

   1 Samenvatting van de inhoud;

   De oprichting van de Bussumse Emancipatie Adviesraad (BEA) liep van 1984 tot 1989. Tussen de vele bestaande vrouwenorganisaties in Bussum werd al vaak samengewerkt. Na het uitbrengen van vele adviezen is de BEA opgeheven vanwege onvrede met het gemeentelijk beleid en een tekort aan menskracht in 1991.

   Het archief omvat notulen van 1986-1992, correspondentie uit de periode 1986-1992, en jaarverslagen van 1987 tot 1991. Beperkt toegankelijk zijn adreslijsten van bestuursleden.

    

   2 Taal; Alle stukken zijn in het Nederlands geschreven of getypt.

    

   3 Geschiedenis van de archiefvormer:

   In 1989 installeerde wethouder De Lange de Stichting Bussumse Emancipatie Adviesraad. In 1984 schreef de Stuurgroep Emancipatie- aangelegenheden de Nota Vrouwen-emancipatie Bussum, waarin werd aanbevolen een adviescommissie Emancipatie op te richten met officiële bevoegdheden. In 1986 vond de eerste vergadering plaats van de BEA in oprichting, waar tevens de VAC (Vrouwen Advies Commissie) onderdeel van uitmaakte.

   Het doel van de BEA was: Het bevorderen van de mening van vrouwen in de gemeente en het adviseren van de gemeenteraad over vrouwenzaken. Het bewaken en de uitvoering van emancipatiebeleid bleef de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vanaf de start ontving de BEA per jaar een subsidie van fl. 3500.-.

   Naast interne besprekingen vonden er jaarlijks openbare vergaderingen plaats, waar ook gemeenteambtenaren en de wethouder aan deelnamen. De BEA kreeg steun van de stichting Welzijn en Educatie Bussum (WEB) middels het actief deelnemen aan en notuleren van de vergaderingen, deskundigheidsbevordering, opstellen van werkplannen, contacten onderhouden met andere vrouwenorganisaties, de Seniorenraad, Overleg Vrouwen in de Bijstand en de Vrouwenraad.

   De onderwerpen waarover op verzoek van de Gemeente onder meer advies werd uitgebracht waren: gastouderschap, kinderopvang, economische zelfstandigheid, ouderenbeleid, Maatregel 1990, sociale veiligheid, Nota Emancipatiebeleid, minimabeleid en jeugdbeleid in 1991.

   De Gemeente stelde dat de adviezen van BEA invloed hadden op het beleid. BEA zag daar weinig van terug in het beleid, doelen, plannen, budgetten, criteria. In 1991 werd daarom besloten de BEA, de VIA en de Vrouwenraad op te heffen. De resterende subsidie van de BEA werd beschikbaar gesteld aan de stichting Vrouwentrefpunt waarna de stichting BEA werd geliquideerd.

    

   4 Geschiedenis van het archief:

   De BEA heeft meer dan 8 adviezen uitgebracht, gebaseerd op nota’s van de gemeente Bussum. Deze zijn allen in het archief aanwezig. 

    

   5 Geschiedenis van de ordening en beschrijving.

   Vrijwilliger H.H.J. van Zwet- de Savornin Lohman heeft het archief in 2019 bewerkt onder begeleiding van archiefmedewerker L.C. von Wolzogen Kühr.

   Er bestond een ordening in het archief.

 •  Hele toegang