Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV267
Archiefcategorie2.2.2 volkshuisvesting
ArchieftitelStichting Het Vierkerkenhuis
PlaatsHilversum
Datering1969-2006
Omvang0.5 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van de Stichting Het Vierkerkenhuis, te Hilversum 1969-2001

 •  Geschiedenis van de organisatie

  • Geschiedenis van de organisatie

   Oprichting

   De stichting is opgericht in 1969 en heeft als doel,:'onder winst te behalen, het doen of bouwen en beheren van een of meer huizen in het belang van personen die rust, verzorging en/of verpleging behoeven uit de gemeente Hilversum (en zo mogelijk uit andere gemeenten) waarbij voorkeur wordt gegeven aan diegenen, die behoren tot één van de Kerkelijke groeperingen die hierna genoemd worden. Het betreft de Doopsgezinden Gemeente Huizen-Hilversum, Evangelisch-Lutherse Gemeente te Hilversum, Afdeling Hilversum van de Nederlandse Protestanten Bond, waarin is opgenomen de Afdeling Hilversum en Omstreken van de Vereniging Vrijzinnige Hervormden te Hilversum en de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Hilversum. De stichting wil ook dienst en hulp en steun verlenen en het verzorgen van ontspanning door het organiseren van samenkomsten en activiteiten valt ook onder de werkzaamheden. Voorts beoogt de Stichting samenwerking met stichtingen en of verenigingen en of coöperaties en of andere instellingen met gelijke of aanverwante doelstellingen na te streven.' zoals de statuten vermelden.
   (SAGV267+17 Statuten)

   Bestuur

   Bestuur van de stichting bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste negen en ten hoogste 13 leden, waarvan tenminste acht leden worden aangewezen uit de kerkelijke groeperingen, in de verhouding twee per kerkelijke groepering. De andere bestuursleden worden benoemd door het bestuur.

   Het dagelijks bestuur wordt benoemd uit het algemeen bestuur en bestaat uit een voorzitter een secretaris en een penningmeester. De laatste twee functies kunnen ook gecombineerd worden tot een functie secretaris-penningmeester
   Het algemeen bestuur regelt de wijze waarop het vermogen van de stichting zal worden gebruikt en stelt de algemene richtlijnen en beslist over alle principiële afwijkingen hiervan.
   (SAGV267+17 Statuten)

   Activiteiten

   Op initiatief van het Stichtingsbestuur Het Vierkerkenhuis is in 1977 gestart met de bouw van 121 bejaardenflats in Hilversum Noord.
   Eind 1977 betrokken de eerste bewoners hun appartementen. Al snel bleek dat de behoefte aan meer bejaardenwoningen bleef. Het bestuur ging in 1984 in beraad met diverse organisaties om Het Vierkerkenhuis uit te breiden. In 1985 werd gestart met de bouw van 56 identieke flats. De bouw verliep volgens plan en de eerste bewoners konden er in 1986 hun intrek nemen. In 2000 werden de appartementen van de Stichting Het Vierkerkenhuis verkocht aan Atrium, Woonpartners in Midden-Nederland te Huizen/Hilversum.
   Na de verkoop heeft het bestuur van de Stichting van de opbrengst van de verkoop een fonds in het leven geroepen. Het beheren van woningen kwam hiermee tot een eind en derhalve is het archief aan het Streekarchief geschonken. Het werk van de stichting wordt voortgezet en beoogt het sociale en emotionele welbevinden van de oudere mens op peil te houden en te versterken. Hierbij zal men zich laten leiden door de oecumenische gedachte. Het bestuur verleent steun aan verschillende projecten en activiteiten van zorginstellingen in Nederland. Denk hierbij aan het schenken van rolstoelen,kerkorgels of inrichtingen voor fitnesscentra.

 •  Geschiedenis van het archief

  • Geschiedenis van het archief


   Het archief is samengesteld uit de overgedragen archiefstukken van twee archiefvormers, te weten twee bestuursleden van de stichting, een secretaris, mevrouw J. De Groot-Boutelje en bestuurslid H. Kloppert. Zij schonken het archief, een deel is overgedragen in 2010 en een deel in 2013. Na bewerking is de omvang van het archief 0,5m.
 •  Verantwoording van de inventarisatie

  • Verantwoording van de inventarisatie

   In 2011 en 2013 en 2015 zijn delen van het archief omgepakt en geïnventariseerd.
   Dubbelen stukken zijn vernietigd en alle nietjes en paperclips zijn verwijderd.
 •  Aanwijzingen voor de gebruiker

  • Aanwijzingen voor de gebruiker

   Het archief is geheel openbaar en is in goede materiële staat. 

   Het archief kan worden geciteerd als volgt:
   SAGV267 Archief van de Stichting van Het Vierkerkenhuis
   Of verkort: SAGV267 met relevante inventarisnummers.
 •  Hele toegang