Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN071
Archiefcategorie1.1 algemeen plaatselijk bestuur
ArchieftitelArchieven van de gemeente Naarden
Plaats Naarden
Datering(1917) 1940 - 1985 (2005)
Omvang74 m
Statusinventaris
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen
InventarisInventaris. Archieven gemeente Naarden, 1940-1985

 •  Verantwoording archiefinventaris gemeente Naarden 1940-1985
  • Per 1 maart 2002 is een 1e aanvang gemaakt met het inventariseren van het archiefblok 1940-1985. De totale omvang was op dat moment 164 strekkende meter. Op enig moment is, door verschillende oorzaken, vertraging in het project ontstaan. In november 2005 is een doorstart geweest, maar is er opnieuw vertraging ontstaan.
   Half november 2010 is het project wederom opgepakt, met als resultaat dat de inventarisatie  in juni 2011 afgerond is.

   In november 2010 was het archiefblok al grotendeels bewerkt. In de afgelopen 9 jaar zijn de werkzaamheden door meerdere personen uitgevoerd. Er waren naast verschillende versies van de inventaris in Excel ook andere documenten in omloop met een gedeeltelijke beschrijving. De beschrijvingen van de dossiers waren niet uniform en lieten te wensen over. De onjuistheid en onvolledigheid van de beschrijvingen maakte de inventaris onbetrouwbaar.

   In overleg met het hoofd van Interne Zaken en het Stadsarchief is daarom gekozen voor een totale controle van de inventaris, zoals deze aanwezig was in het gemeentearchief.
   Alle beschrijvingen zijn opnieuw getoetst op juistheid en volledigheid. Daarbij is ook een selectie uitgevoerd van te bewaren en vernietigen stukken. Na overleg met het Stadsarchief  is dit op dossierniveau toegepast.
   Dubbele nummers zijn vervangen en voorzien van een nieuw nummer.
   In totaal is 53 strekkende meter archief opnieuw beschreven in een Excel-bestand, met een indeling, zoals het Stadsarchief voorschrijft, met het oog op conversie naar Atlantis. Dit betekende extra werkzaamheden : dubbele nummers vervangen door een nieuw nummer, geen verzameldossiers, looptijd dossier gesplitst in begin en eind

   Naast het archiefblok, bevonden zich ook nog archiefbescheiden in het Stadsarchief. Deze zijn overgebracht naar het gemeentearchief, voor verdere bewerking.
   Er bevinden zich nog archiefstukken in het Stadsarchief, met betrekking tot het archiefblok. Deze worden op een later tijdstip toegevoegd.
   Ook op diverse andere ruimten in het gemeentehuis bevonden zich nog werkarchieven. Deze zijn nagelopen en, waar nodig, toegevoegd aan het archiefblok, danwel vernietigd.

   De bewerking in de periode november 2010 tot en met mei 2011 heeft als resultaat dat in totaal 67 strekkende meter (exclusief bouwvergunningen) overgebracht kan gaan worden naar het Stadsarchief.
   De inventarisatie is mede tot stand gekomen met ondersteuning van de medewerk(st)ers van Interne Zaken.

   Tijdens de inventarisatie is tevens de materiële verzorging aan de orde geweest. In overleg met het Stadsarchief is overeengekomen, dat de gebruikte dossieromslagen en archiefdozen, niet vervangen worden.

   Voor de rubricering van de archiefbescheiden is gekozen voor de klassieke methode. De indeling is als bijlage bijgevoegd.
   De bouwvergunningen zijn als een apart Excel-bestand toegevoegd, geconverteerd vanuit DBtext.

   Zaken, welke voor 1940 gestart zijn en eindigden in het archiefblok, zijn hierin opgenomen. Dit geldt ook voor zaken die zich voornamelijk in de periode 1940-1985 afspeelden, maar na 1985 zijn beëindigd.

   De inventaris is niet hernummerd. Dit betekent dat na rubricering de plaatsingsnummers niet opeenvolgend zijn. Ook zijn er hiaten in de nummering. Naast de rubricering is de chronologie het volgende sorteermoment.
   Series zijn wel bij elkaar geplaatst. Dossiers met meerdere delen staan ook achter elkaar vernoemd. Er is geen nadere specificatie, zoals chronologisch of per onderwerp, omdat dit niet altijd aan te geven is. Vanuit uniformiteit is daarom gekozen voor vermelding van delen.

   Diacretische tekens zijn bij de omschrijvingen weggelaten. Om problemen bij de conversie van de inventaris en het zoeken te vereenvoudigen is daarvoor gekozen.

   Bij een groot aantal omschrijvingen worden specifieke archieftermen niet gehanteerd, zoals “Stukken betreffende”. Deze keuze is gemaakt om bij grote series het lezen van de omschrijvingen te vereenvoudigen, de handelingen worden benoemd. Dit geldt ook voor het weglaten van lidwoorden e.d.

   Bij de rubricering is rekening gehouden met een aparte rubriek voor Dienst Gemeentewerken, Stad en Lande, Pater Wijnterfonds en de Trekvaart.

   Deze inventaris is geen beschrijvende archiefinventaris. Er is geen inleiding aanwezig, het is beperkt tot een verantwoording van de opzet van de inventarisatie.


   Naarden, juni 2011.

   T. Daverveld.

 •  Hele toegang