Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN019.13
Archiefcategorie1.2.9 wetenschap onderwijs en cultuur
ArchieftitelArchief van Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs (Schoolcommissie) van Muiden
Plaats Muiden
Datering1927-1936
Statusinventaris
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen
InventarisInventaris. Archief Commissie van Toezicht Lager Onderwijs, Muiden, 1927-1936

  •  Inleiding Schoolcommissie
    • De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs (kortweg de Schoolcommissie), werd in 1921 ingesteld op basis van de lager-onderwijswet van 1920. De Commissie diende tot nadere verzekering van het plaatselijk toezicht op het lager onderwijs, dat was toebedeeld aan Burgemeester en Wethouders. De Commissie had tot taak adviezen te verstrekken aan het gemeentebestuur en de leden van het rijksschooltoezicht met betrekking tot het lager onderwijs in de gemeente Muiden. De Commissie stelde zich ten doel de bloei van het onderwijs op de lagere scholen te bevorderen door zich op de hoogte van de toestand van dat onderwijs te houden er erop toe te zien, dat de verordeningen op dat onderwijs stipt nageleefd worden. Zij deed jaarlijks aan de gemeenteraad een beredeneerd verslag van de toestand van het onderwijs. Tenslotte gaf de Commissie aan het gemeentebestuur en de leden van het Rijksschooltoezicht alle inlichtingen die deze instanties verlangden en verleende zij ondersteuning aan de onderwijzers die om voorlichting, hulp of medewerking vroegen. De kosten van het plaatselijk toezicht kwamen voor rekening van de gemeente.
      De Schoolcommissie bestond uit vijf leden, die door de Gemeenteraad voor een periode van vijf jaar werden benoemd. De leden werden in overleg met de Commissie ter benoeming voorgesteld door Burgemeesters en Wethouders. De leden bestonden uit ouders van schoolgaande kinderen op zowel openbare (één lid) als bijzondere lagere scholen (één lid), uit onderwijzers op zowel openbare (één lid) als bijzondere lagere scholen (één lid) en een volwassen inwoner van de gemeente die niet tot bovengenoemde groepen behoorde.

  •  Hele toegang