Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN114
Archiefcategorie2.5 instellingen van onderwijs, wetenschap en cultuur
ArchieftitelStichting Rooms-Katholiek onderwijs te Naarden
Plaats Naarden
Datering1967-2011
Omvang1 m
Statusinventaris
Overige opmerkingenBetreft m.n. stukken van: Kleuterschool Prinsjeshof (met foto's opening 1970); RK lagere school voor jongens en meisjes Mgr. Bekkerschool; Minister Calsschool in Zuid-West II; Kleuterschool De Kevertjes vh Clara; St. Janneke; Onderwijsraad; Schoolbestuur. Zie ook: Archief van de Rooms-Katholieke Parochie Sint Vitus (SSAN043).
Voor 1964 viel het schoolbestuur onder het bestuur van de Rooms-Katholieke parochie Sint Vitus te Naarden. In het betreffende archief bevinden zich stukken van het schoolbestuur. Ca 1964 is de Stichting Rooms-Katholiek onderwijs te Naarden opgericht met een eigen schoolbestuur. Dhr. Bekema was gedurende een aantal jaren voorzitter van de stichting, waaronder zes scholen in Naarden vielen. De stichting bestaat nog steeds.
InventarisStichting Rooms-Katholiek onderwijs, Naarden

 •  Inleiding Stichting Rooms-Katholiek Onderwijs Naarden, 1967-2011
  • Geschiedenis

   Stichting Rooms-Katholiek Onderwijs Naarden is ca. 1964 opgericht met een eigen schoolbestuur en omhelsde zes verschillende scholen in Naarden, waaronder de Minister Calsschool en de Mgr. Bekeerschool. Daarvoor viel het schoolbestuur onder de Rooms-Katholieke parochie Sint-Vitus te Naarden.

   De Minister Calsschool was de grootste school vallende onder de stichting en is een aantal keer verhuisd vanwege het groeiende aantal leerlingen. De opening van de locatie aan de Johan Frisolaan 33 te Naarden was in 1965.

   Later bleken er te weinig leerlingen voor alle katholieke scholen en zijn er een aantal scholen bijgevoegd of gefuseerd met de Minister Calsschool. Onder andere Kleuterschool De Turfjes, basisschool De Meerpaal en de Mgr. Bekkerschool voegen zich uiteindelijk bij de Minister Calsschool. Vanaf 1990 is er serieus ruimtegebrek en geeft de gemeente toestemming voor het bouwen van extra lokalen.

   De Stichting Rooms-Katholiek Onderwijs Naarden bestaat nog steeds. Tegenwoordig valt enkel de Minister Calsschool onder de stichting.

   Het oudste deel van het archief is in 1997 ongeordend en ongeschoond door de parochie van de Rooms-Katholieke kerk Sint-Vitus aan het gemeentearchief geschonken (1997). In 2019 is een aanvulling van de Minister Calsschool hieraan toegevoegd. In 2020 heeft een vrijwilliger het hele archief geschoond en globaal ingedeeld.

   Het archief is op een eenvoudige manier geïnventariseerd en voorzien van een voorlopige nummering terug in de quarantaine ruimte geplaatst.

   Inhoud en structuur van het archief

   Dit archief bestaat uit de neerslag van de activiteiten van Stichting Rooms-Katholiek Onderwijs Naarden en in het bijzonder de Minister Calsschool. Het archief omvat de periode 1967-2011.

   Selectie en vernietiging

   Voor bewerking had het archief een omvang van ongeveer 1,3 m¹. Na bewerking is de omvang  1,0 m¹.

   Verantwoording van de bewerking

   De bewerking is uitgevoerd door DOCFactory in 2021.

   Alle stukken zijn omgepakt in zuurvrije mappen en alle plastic en ijzeren bestanddelen zijn verwijderd. De dossiers zijn voorzien van een inventarisnummer en geplaatst in dozen.

 •  Hele toegang