Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV346
Archiefcategorie1.2.6 economische zaken
ArchieftitelArchief van het Bureau Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) van de gemeente Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1954-2002
Omvang0.3 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van het bureau Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) van de gemeente Hilversum 1954-2002

 •  Geschiedenis van de organisatie
  • Oprichting
   Het bureau is opgericht op 8 november 1955. De gemeente had toen bijna 100.000 inwoners en het verkrijgen van inzicht in de structuur en de ontwikkelingen op velerlei terrein door middel van het regelmatig uitvoeren van sociaal-wetenschappelijk onderzoek werd noodzakelijk gevonden. Het doel van het bureau was om statistische gegevens te verzamelen zodat deze als basis konden dienen voor besluitvorming op verschillende beleidsterreinen. Voor het tot stand komen van goede statistische documentatie moesten hulpadministraties worden opgezet. Voor de statistiek werden onder andere de bevolkingsadministratie een woningcartotheek en een cartotheek van bedrijven en instellingen gebruikt. Het Hilversumse Bureau Voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek verrichtte ook het Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek voor de gemeenten Blaricum, Bussum, Huizen, Laren en Naarden en voor de zes Gooise gemeenten samen.

   Het bureau maakte aanvankelijk onderdeel uit van de secretarie en werd in de latere jaren ondergebracht in de opvolgende gemeentelijke diensten.

   Taken
   Ieder kwartaal verantwoordde het Bureau de werkzaamheden aan het college. De werkzaamheden kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld, te weten; onderzoek, statistiek en documentatie. De taken waren onder meer het samenstellen van een statistisch kwartaal overzicht, het opstellen en samenstellen van rapporten en nota's,  het bijhouden van knipsel- en literatuurdocumentatie en het voorbereiden en uitwerken van onderzoekingen. Voorbeelden van deze onderzoekingen zijn de winkelsluitings-enquête, weekendbesteding, industrie-enquête en cultuur-sociografische onderzoek.

   Onderzoek werd steeds uitgevoerd in opdracht van het college of gemeentelijke diensten. Daarnaast werd onderzoek gedaan ten behoeve van de zes Gooise gemeenten.

   De statistische gegevens worden verkregen van verschillende gemeentelijke diensten en afdelingen uit de ponskaartenverzameling van het bevolkingsregister en de woningcarthoteek, van instanties van rijk en provincie (bijvoorbeeld CBS, Gewestelijk Arbeidsbureau, Provinciaal Elektriciteitsbedrijf NH, Kamer van Koophandel en particuliere instellingen (bijvoorbeeld badhuizen en ziekenhuizen) en na bewerking gepubliceerd in het Statistisch Kwartaaloverzicht. Deze statistische gegevens dienen ter informatie van de raad en het college en de gemeentelijke diensten instellingen, van rijk en provincie en anderen.

   Het basismateriaal voor door het bureau te verrichten onderzoek werd gevormd door de hulpadministraties.  De documentatie omvatte een bedrijfscartotheek, waardoor een overzicht ontstaat van de in Hilversum gevestigde bedrijven en van de door deze bedrijven gebruikte panden.

   opheffing

    Bij een gemeentelijke reorganisatie werd het bureau in 2003 opgeheven en de taak in 2005 overrgedragen aan het Landelijk Informatie Systeem  Arbeid.
 •  Geschiedenis van het archief

  • In 2003 is het archief overgebracht naar het Streekarchief.
   Het archief bestond voornamelijk uit vernietigbaar statistisch materiaal dat was verkregen van het CBS, van de Kamer van Koophandel en materiaal dat voortkwam uit eigen onderzoek en uit de advisering aan het college van Hilversum.
   Jaarlijks sinds 1954 publiceerde het bureau statistische kwartaaloverzichten, sinds 1970 jaaroverzichten,  over de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Deze overzichten zijn bewaard.

 •  Citeren


  • Het archief en de bestanddelen daarin kunnen worden geciteerd als volgt:
   SAGV 346 Archief van het bureau Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) van de gemeente Hilversum  1954-2002, inventarisnummer ...

   of verkort

   SAGV346 Archief SWO gemeente Hilversum 1954-2002, inv.nr. ... 

 •  Hele toegang