Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV282
Archiefcategorie3 particuliere collecties
ArchieftitelCollectie Jan Veenman - Ankeveen
PlaatsAnkeveen
Datering1914-2014
Omvang1 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisCollectie Jan Veenman - Ankeveen

 •  Institutionele geschiedenis
  • De heer J.M. (Jan) Veenman (1931-2014) uit Ankeveen was een plaatselijke historicus en tekenaar, hij schreef artikelen en publiceerde enkele boeken. In deze collectie zijn diens boeken, tekeningen en zijn documentatie over de Ankeveense geschiedenis ondergebracht. Toen de heer Veenman in 2013 zijn collectie tekeningen aan het toenmalige Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum schonk schreef hij daarna nog een e-mail met de volgende toelichtende tekst:

   “Eigenlijk leerde ik het tekenen bij louter toeval, veroorzaakt door een tweetal voorvallen. Geboren op 8 augustus 1931 bezocht ik al voor de 2de Wereldoorlog de Ankeveense St. Joseph school, waar meester Frans Fennis de scepter zwaaide. Frans bestudeerde in zijn vrije tijd de geschiedenis van het dorp en kon er boeiend over vertellen. Toen mijn kindertekeningen voortdurend de hoogste cijfers haalde vroeg Frans mij eens of ik voor zijn hobby enkele oude huisjes, die op punt stonden om gesloopt te worden, wilde natekenen. Trots was ik op de uitdaging. Het werd sindsdien een onafgebroken reeks van kleine dorpsschetsjes waarbij de nauwkeurigheid van het tekenen een steeds grotere rol begon te spelen maar gelijktijdig wekte het ook mijn belangstelling op in de geschiedenis van mijn geboortedorp. Na een groot aantal jaren, waarin tengevolge van de slechte voedselvoorziening op het eind van de 2de wereldoorlog mij een aantal jaren in het Nederlands sanatorium in het Zwitserse Davos bracht, werd ik in 1953 aangenomen als plateelschilder bij een overeenkomstig bedrijfje in Hilversum. Al snel vervaardigde ik er een reeks van tegeltjes voorzien van landschapjes in de kleur blauw met aan de achterzijde het stempeltje ‘Delft’. Toen er langzamerhand ook kleuren aan te pas kwamen bleek al snel dat ik, na een kleine test, een graad van kleurenblindheid bezat. Het was het einde van mijn loopbaan als plateelschilder. Ik treurde er niet om, want om mijn levenlang tegeltjes te blijven beschilderen zag ik toch ook weer niet zitten. Nadien ontwikkelde mijn loopbaan zich in de mediawereld. De confrontatie met mijn beperking stimuleerde mij om, in mijn beperkte vrije tijd, met mijn tekenpen toch alle elementen van het hele jaar te kunnen vastleggen. Gezien mijn beperking  genoten winterse taferelen daarbij mijn voorkeur. Met mijn belangstelling voor de geschiedenis van mijn dorp  probeerde ik eveneens details uit oude foto’s en ansichtkaarten op het tekenpapier vast te leggen om daarmede in de denkbeeldige wereld van mijn ouders, grootouders of nog verder terug te kunnen stappen. Het begin van mijn pensioen is het startpunt geweest van een soort van inhaalrace om alles wat mij boeit in woord en beeld te kunnen vastleggen. Ik ben bang dat de tijd het op den duur van mij gaat winnen. De geschiedenis van mijn dorp en daarmee ook mijn tekeningen bracht mij tenslotte naar het Streekarchief met het verzoek het beeld van het oude dorp Ankeveen in het archief op te nemen maar ook met het verzoek om met mij mee te wandelen, te kijken, te glimlachen en te genieten van alles wat mijn geliefd dorp aan schoonheid bezit.”

   In het ‘Weekblad Wijdemeren’ van 10 december 2014 staat een uitvoerig In Memoriam opgetekend naar aanleiding van zijn overlijden.

 •  Geschiedenis van het archief
  • In 2013 werden de tekeningen en boeken door de heer Veenman geschonken aan onze archiefdienst en vervolgens gescand en beschikbaar gesteld. De tekeningen werden opgenomen onder inventarisnummers 1 tot en met 59, de boeken vervolgens onder inventarisnummers 60 tot en met 64.

   In 2018 werd door zijn kinderen het archief met documentatie aan onze archiefdienst geschonken. Deze stukken zijn opgenomen onder inventarisnummers 65 tot en met 77.

 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Uit het archief is niets vervreemd of vernietigd, ook is het archief niet herordend. Alle archiefstukken zijn geschoond van nietjes en ander ijzerhoudend materiaal en voorzien van zuurvrije omslagen en dozen.

 •  Aanwijzing voor de gebruiker
  • Het archief is volledig openbaar. De stukken zijn in goede dus toegankelijke staat. 

   Het archief kan worden geciteerd als volgt: SAGV282. Collectie Jan Veenman - Ankeveen.

 •  Hele toegang