Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN142
Archiefcategorie2.4 instellingen van volksgezondheid
ArchieftitelWijkverpleging en Volksgezondheid ‘Het Groene Kruis’, voorheen ‘Witte Kruis’ te Huizen
Plaats Huizen
Datering1934-1981
Omvang0.45 m
Statusinventaris
Overige opmerkingenDe Kruisvereniging onderging in 1964 een naamswijziging van ‘Het Witte Kruis’ naar ‘Het Groene Kruis’, die vervolgens in 1975 fuseerde met de Stichting Wijkgezondheidscentrum Huizermaat (inv.nrs. 32-41).
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen
InventarisInventaris. Archief Wijkverpleging ‘Het Groene Kruis’ / ‘Witte Kruis’ (Huizen), 1934-1981

 •  Kruisvereniging Het Groene Kruis, voorheen Het Witte Kruis te Huizen
  • ‘Kruisvereniging Het Witte Kruis’ (1943-1964) en ‘Kruisvereniging Het Groene Kruis’ (1965-1981) te Huizen

   1 Samenvatting van de inhoud;

   Het archief omvat notulen van 1975-1977, correspondentie uit de periode 1943-1978, en jaarverslagen van 1944 tot 1964 met enkele onderbrekingen.

   De Kruisvereniging onderging een naamswijziging van Kruisvereniging ‘Het Witte Kruis’ tot Kruisvereniging ‘Het Groene Kruis’ in 1964, die vervolgens in 1975 fuseerde met het Wijkcentrum Huizermaat. In 1970 is een regionalisatietraject gestart dat eindigde in 1975. Er zijn in het archief geen bescheiden opgenomen over de opheffing.

   2 Taal; Alle stukken zijn in het Nederlands geschreven.

   3 Geschiedenis van de archiefvormer:

   In Huizen werd in 1905 de Vereniging Wijkverpleging opgericht. Initiatiefneemster was mevrouw Dudok van Heel. ‘De Kruisvereniging Het Witte Kruis’ startte in 1909 met een gift van Koningin Emma van fl 300,- (zie jaarverslag 1955). Rond 1947 werd een kraamcentrum opgericht met als werkgebied Huizen, Bussum, Muiden,  Naarden, Weesp, Weesperkarspel en Blaricum.

   In 1959 telde het bestuur 9 leden waarvan 3 dames. Vanaf 1961 nam een arts zitting in het bestuur. Vijf wijkverpleegsters waren in dienst en gaven, naast ziekenverzorging, onder meer moedercursussen. Verzorging van TBC patiënten vond thuis plaats en in TBC-klinieken. Tot 1975 worden in de jaarverslagen kosten opgenomen van zorg voor TBC-patiënten. De financiën vormden vaak een bron van zorg. Vanaf de zestiger jaren namen de salarissen toe in omvang en aantal. Jaarlijks werden subsidieaanvragen ingediend, onder meer bij de gemeente Huizen, en af en toe werden de lidmaatschapsgelden verhoogd.

   In 1964 werd een nieuw gebouw betrokken. Leden van de kruisvereniging betaalden contributie die toen werd verhoogd van fl 12,50 tot fl 15,00 per jaar. Het ledental bedroeg toen 3530.

   Regionale Kruisverenigingen ageerden in 1972 tegen door de overheid voorgestane regionalisatie van het kruiswerk. Uiteindelijk startte in 1973 de grootschalige gezinszorgorganisatie in Gooi- en Vechtstreek: Huizen, Blaricum, Bussum, Laren, Eemnes en Naarden namen deel aan de gefuseerde stichting Gezins- en Bejaardenzorg. In dat jaar begon ook de samenwerking met de stichting Wijkgezondheidscentrum Huizermaat met als doel te komen tot een wijkgebouw waar de kruisvereniging opgenomen zou worden in het nieuw te bouwen wijkgezondheidscentrum.

   In 1977 is sprake van het onderbrengen van kruiswerk in het verstrekkingenpakket van de AWBZ. Dat vond plaats op 1 januari 1980. In 1978 bestond het bestuur uit 5 leden waaronder 2 dames. Het ledental bedroeg 5451. Er waren 9 wijkverpleegsters in dienst. Er was een voordelig saldo van fl 9981,43. Vermoedelijk is als gevolg van de regionalisatie het Groene Kruis Huizen in 1978 geëindigd.

   In 1989 werd de Kruisvereniging Gooi en Vechtstreek opgericht die alle activiteiten van alle kruisverenigingen in de regio overneemt.

    

   4 geschiedenis van het archief:

   Het archief was voorheen ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek en werd in 2013 via het SAGV vervreemd naar het Stads- en streekarchief Naarden. Het archief is niet compleet. Er is geen correspondentie aangetroffen uit de jaren 1949-1971. Er zijn geen stukken gevonden m.b.t. de opheffing. Er ontbreken begrotingen van 1950 t/m 1956. Bij de correspondentie uit de oorlogsjaren en de wederopbouwperiode is gebruik gemaakt van dun papier van slechte kwaliteit. Veelal zijn de brieven op halve A4 vellen getypt of geschreven. Papierschaarste was daarvoor de reden.

   5 Geschiedenis van de ordening en beschrijving.

   Vrijwilliger H.H.J. van Zwet- de Savornin Lohman heeft het archief in 2016-2017 bewerkt.

   Er bestond geen heldere ordening in het archief.

 •  Hele toegang