Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV311
Archiefcategorie2.7.2 instellingen van natuur- en milieubescherming
ArchieftitelArchief van de Stichting Goois Energie Komitee (GEK)
PlaatsGooi en Vechtstreek
Datering1974-2000
Omvang0.7 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van de Stichting Goois Energie Komitee (GEK) (1974-2000)

 •  Institutionele geschiedenis van de stichting Goois Energie Komitee

  • De Stichting Goois Energie Komitee (veelal het 'GEK' genoemd) is in oktober 1977 ontstaan uit de Anti-Kalkargroep 't Gooi. Deze actiegroep hield zich bezig met het organiseren van een demonstratie tegen de kernreactor in Kalkar. Uiteindelijk werd die demonstratie op 24 juli 1977 gehouden en werd de actiegroep opgeheven.

   Toen het GEK zich vormde in oktober 1977 maakte zij via de Gooi- en Eemlander bekend dat zij zich op een veel breder vlak met (kern)energie zou gaan bezighouden dan dat de Anti Kalkargroep deed. Inmiddels was al onderdak gevonden in de Kruissteeg nummer 26. Hierin was ook de Triangel gevestigd. De Triangel was een jeugdsociëteit en gaf onder andere filmvoorstellingen.
   De Stichting GEK werd bij notariële akte in 1981 officieel opgericht.
   In die akte worden enkele doelen geformuleerd:
    
   'De stichting is niet-partijpolitiek gericht en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van voorlichting inzake het energieprobleem, energiebesparing, nieuwe energiebronnen en het grondstoffenprobleem aan particulieren, bedrijven en instanties, alsmede het uitoefenen van de daaraan verwante aktiviteiten zoals onderzoek, experimenten en andere kenniswervende methoden. Indien het bestuur dit nodig acht kan de stichting akties ondernemen of ondersteunen tegen maatschappelijke verschijnselen die niet stroken met de doelstellingen der stichting’.

   In de daaropvolgende jaren was het GEK actief met demonstreren tegen het gebruik van kernenergie. Ook werd er een windmolenproject gestart, er werd kringlooppapier verkocht. Men gaf voorlichting over energiegebruik soms ook door middel van tentoonstellingen en door op markten te staan. Verder maakte men brochures en werd er in het pand een archief en bibliotheek bijgehouden die voor bezoekers geopend was op bepaalde dagen. Ook waren zij aangesloten bij het Vredesoverleg Hilversum en de landelijke Stichting Atoomvrijstaat. Met de laatste partij werd intensief samen gewerkt waarop zelfs in 1985 een zogenaamd 'consulaat' in het pand van het GEK werd geopend.

   Het GEK was puur een vrijwilligersorganisatie en daardoor afhankelijk van giften, van de gemeente Hilversum kreeg zij subsidie.

   Begin jaren 1990 deden zich grote landelijke veranderingen voor in het gebruik van kernenergie en ook het gebruik van schone energiebronnen werd door de overheid gepromoot. Vanaf 1995 leed het GEK meer en meer een slapend bestaan. Er waren weinig vrijwilligers meer te vinden, de inkomsten daalden en de gemeente stopte de subsidie.

   Het GEK werd vervolgens per 31 december 1999 opgeheven.

 •  Typering en bewerking van het archief

  • Het Streekarchief verwierf het archief in augustus 2013 op basis van de inbewaringgeving door de weduwe van de heer Egber Pelgrim.

   Bij die inbewaringgeving werd ook het archief van Egbert Pelgrim (SAGV295) overgedragen. De heer Pelgrim hield het secretariaat van het GEK, hij was ook penningmeester en natuurlijk actief lid.

   Het archief bevond zich in een kist op zolder bij hem thuis en was al lange tijd niet geraadpleegd.

   Het archief is schoongemaakt. Plastic hoezen, ordners en nietjes zijn verwijderd en het archief is tijdens de beschrijving opnieuw verpakt.
   Uit het archief is niets vervreemd. Alleen dubbelen zijn vernietigd. 

 •  Aanwijzingen voor de gebruiker

  • Het archief is volledig openbaar.
   De stukken zijn in goede dus toegankelijke staat.

   Het archief kan worden geciteerd als volgt:
   SAGV311 Archief van de Stichting Goois Energie Komitee (GEK).
   Of verkort: SAGV311, GEK. 

 •  Hele toegang