Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV315
Archiefcategorie2.5 instellingen van onderwijs, wetenschap en cultuur
2.7.2 instellingen van natuur- en milieubescherming
ArchieftitelArchief van de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR)
PlaatsGooi en Vechtstreek
Datering1932-2004
Omvang17.75 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum

 •  Geschiedenis en organisatie van het GNR
  • De Stichting Gooisch Natuurreservaat (ook genaamd het Goois Natuurreservaat GNR) werd opgericht in 1932 op initiatief van de voorzitter Natuurmonumenten en van de commissaris van de koningin van de provincie van Noord-Holland, met de Gooise gemeenten en Amsterdam. De belangrijkste doelstelling van de stichting is het verkrijgen van de natuurgebieden in de streek ten einde deze ‘ten eeuwigen dage’ te behouden.

   De belangrijkste gebieden werden in 1933 verworven van de oprichters die daarvoor bos en heide hadden gekocht van de Vereeniging van Stad en Lande van Gooiland, de erfgooiersorganisatie. Daarnaast kocht men bos van enkele particuliere grondeigenaren.

   De stichting was oorspronkelijk gevestigd in Haarlem en is tegenwoordig gevestigd in Hilversum. Het bezit van het GNR omvat tegenwoordig 2.800 hectare.

   Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Een rentmeester staat aan het hoofd van de organisatie en voert de directie. De stichting heeft personeel, zoals boswachters en andere terreinbeheerders, maar maakt ook veel gebruik van vrijwilligers.

   Veel inkomsten worden verkregen van de (veelal Gooise) donateurs.

   Tot behoud van de natuurgebieden ontwikkelt de stichting veel activiteiten: de aanleg van paddentunnels, de bouw van ecoducten, het uitzetten van koeien die vrijwel in het wild rondlopen en het beheer van een schaapskudde. Terreinbeheer, recreatie en educatie zijn hoofdpunten van het beleid.

 •  Archief, openbaarheid en literatuur
  • Het archief is bewerkt in 2014-2015 door Marijn van Holten van VHIC en is op 5 februari 2016 in bewaring gegeven bij het Streekarchief Gooi en Vechtstreek. Bij de bewerking zijn de delen die daarvoor in aanmerking kwamen vernietigd. 

   Het archief is openbaar met uitzondering van enkele nummers waarop wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen een beperking rust. Inzage van deze beperkt openbare stukken kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van het stichtingsbestuur.
    

   Meer informatie over het GNR is te verkrijgen op de website van de stichting www.gnr.nl

   Informatie over de geschiedenis van het GNR is te kezen in de publicatie Erfgooiers ‘Ten eeuwigen dage’ (Anton Kos en Karin Abrahamse, Zwolle 2007) verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de stichting.

 •  Hele toegang