Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV333
Archiefcategorie1.2.8 gezondheidszorg
ArchieftitelArchief van de Gezondheidscommissie Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1903-1932
Omvang0.35 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum

 •  
  • In de Gemeentewet van 1851 werd bepaald dat openbare gezondheid een taak van de gemeente was, die door de provincie werd gecontroleerd. Maar op het gebied van de volksgezondheid kwam nog steeds veel neer op de initiatieven van particuliere instellingen.

   Met de invoering van de Woningwet in 1901 trachtte de regering een einde te maken aan de slechte woonomstandigheden van de armen, die meestal in krotten woonden. De wet stelde eisen waaraan nieuwe huizen moesten voldoen. Bijvoorbeeld over de breedte van straten, de aanwezigheid van een privaat (WC) en het aantal kamers. Verder maakte deze wet het mogelijk om krotwoningen te onteigenen en te slopen. Rond 1905 kreeg elke gemeente hiervoor een eigen verordening.

   In 1901 werd de Gezondheidswet ingevoerd. Deze regelde de instelling van de lokale gezondheidscommissies, die als taken hadden het uitvoeren van inspecties ten behoeve van de volksgezondheid en het adviseren van de gemeente en andere instellingen bij kwesties aangaande de volksgezondheid. Met de wet werden Gezondheidscommissies direct onder een landelijke Centrale Gezondheidsraad geplaatst. 

   In 1919 veranderde de Gezondheidswet, waarbij de Centrale Gezondheidsraad alleen nog een adviserende rol kreeg. De Gezondheidscommissie hield toezicht op de volksgezondheid op het gebied van de behuizing, vervuiling, ziekten en hygiëne. Voor 1919 voerde de commissie ook inspecties aan huizen uit. Zij stelden de woonomstandigheden vast en adviseerden de gemeente bij aanpassingen en verbeteringen aan woningen. Daarnaast had de commissie de taak erop toe te zien dat de leefomstandigheden buiten het huis op orde bleven. Zij hielden toezicht op de hygiënische toestand van openbare gebouwen, maar hielden ook de mate van vervuiling van bodem en water bij. Omdat besmettelijke ziekten ook een bedreiging voor de volksgezondheid vormden werden gevallen ervan aan de commissie gerapporteerd. Door een wijziging op de Gezondheidswet van 14december 1933 werd de Gezondheidscommissie opgeheven.

   Het toezicht werd opgedragen aan burgemeester en wethouders (art. 179 gemeentewet).

    

 •  Hele toegang