Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV338
Archiefcategorie1.2.9 wetenschap onderwijs en cultuur
ArchieftitelArchief van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs van Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1901-1918
Omvang0.25 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs van Hilversum 1901-1918.

 •  Geschiedenis van de archiefvormer
  • 1.1. Oprichting
   De schoolcommissie van Hilversum werd ingevolge art. van het Reglement voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs binnen de Bataafsche Republiek van 3 april 1806 ingesteld bij raadsresolutie van 8 oktober. De commissie had het toezicht op alle scholen . Als gevolg van de Onderwijswet van 1857 werd m.i.v.1 januari 1858 een nieuwe commissie benoemd, die zich Plaatselijke Schoolcommissie noemde. M.i.v. 1 november 1880 werd de naam gewijzigd in Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs.

   1.2. Taken
   De schoolcommissie houdt een nauwkeurig toezicht op alle scholen voor lager onderwijs.
   De commissie geeft jaarlijks aan de raad een beredeneerd verslag van de toestand van het onder haar gestelde lager onderwijs.

   1.3. Opheffing

   Opheffing van de commissie vond plaats op 6 april 1954 (Bron: sagv160+2160)
 •  Geschiedenis van het archief
  • Het archief is in 1984 in beheer genomen door het Streekarchief, na de benoeming van de archivaris. Het archief bevond zich destijds in de archiefruimte van de gemeente Hilversum.
 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Het archief van de commissie bestaat voor een groot deel uit ingekomen brieven van het gemeentebestuur over de toestand van het lager onderwijs, notulen en jaarverslagen ontvangen van de scholen.
 •  Aanwijzigingen voor de gebruiker

  • Het archief is volledig openbaar.

   Het archief kan worden geciteerd als volgt: SAGV338 Archief van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs van Hilversum, 1901-1918. Of verkort: SAGV338 met daarbij relevante inventarisnummers.
 •  Hele toegang