Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV155.2
Archiefcategorie1.2.1 rechtspraak vóór 1811
1.2.1 rechtspraak vóór 1811
ArchieftitelArchief van het gerecht Laren en Blaricum
PlaatsLaren
Datering1651-1811
Omvang2.6 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van het gerecht Laren en Blaricum 1651-1811

 •  Rechterlijke irganisatie
  • Gooiland bestond uit drie afzonderlijke rechtsgebieden, te weten Muiden met zijn rechtsban, Naarden met het baljuwschap Gooiland en Weesp, met Weesperkarspel en Hoog-Bijlmer. De stad Muiden had een door de Staten aangestelde drossaard, die met vijf schepenen de hoge vierschaar spande. De drossaard stelde zelf zijn stedehouder aan en deze was tevens officier (schout) van de stad. De civiele rechtspraak werd door deze officier en de schepenen uitgeoefend.
   De drossaard van Muiden was tevens baljuw van Gooiland en spande de hoge vierschaar met vijf schepenen van Naarden. Naast de stad Naarden bestond het baljuwschap Gooiland uit de dorpen Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, 's-Graveland, Bussum en Muiderberg. De civiele rechtspraak werd uitgeoefend door de schout van Naarden en de vijf schepenen van het dorp waar de berechting plaats vond, alleen Laren en Blaricum hadden samen een rechtbank met zeven schepenen. De criminele rechtspraak in Naarden lag bij de baljuw van Gooiland en de zeven schepenen van Naarden. De hoge en lage rechtspraak van Weesp was in handen van de hoofdofficier, die dezelfde was als de drossaard van Muiden, samen met de schout en schepenen. De schout was tevens stedehouder van de hoofdofficier.
 •  Geschiedenis van het archief
  • De archieven van het gerecht Laren en Blaricum werd beheerd door de secretaris, tevens secretaris van de dorpsbesturen.
   Dit verklaart waarom veel van de registers een Larens en een Blaricum deel hebben, vaak door het deel om draaien.

   De Archiefwet van 1918 gebood de overdracht van deze archieven aan het rijksarchief in de provincie Noord-Holland.
   Toen de gemeenten Laren en Blaricum in 1085 de archivaris van het Streekarchief benoemden tot die van hen en zij ook hun archieven overdroegen aan het Streekarchief, vroegen zij ook deze zogenaamde rijksarchieven terug in bewaring, krachten het daarover bepaalde in de Archiefwet van 1968.

   In xxxx werd deze inbewaringneming omgezet in eigendom door overdracht daarvan door het rijk.
 •  Aanwijzingen voor de gebruiker
  • Het archief is volledig openbaar.

   Het kan geciteerd en aangevraagd worden als volgt:

    Streekarchief Gooi en Vechtsreek, SAGV155.2. Archief van het gerecht Laren en Blaricum ,1651-1811.

   of verkort: 

   SAGV155.2. Met de relevante inventarisnummers. 
 •  Hele toegang