Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV191
Archiefcategorie1.2.9 wetenschap onderwijs en cultuur
ArchieftitelArchief van het Organisatiecomité spreekbeurten burgerzaal
PlaatsHilversum
Datering1960-1972
Omvang0.125 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van het Organisatiecomité spreekbeurten burgerzaal, 1960-1972.

 •  Geschiedenis van de organisatie
  •  Installatie en samenstelling van het comité
   • Op 29 december 1960 vond de installatievergadering plaats van het organisatiecomité spreekbeurten burgerzaal. Voorzitter was burgemeester Boot. Hij werd begin 1968 opgevolgd door dr. ir. J.P. Dudok van Heel. Tijdens diens ziekte en na diens overlijden werd de heer J. de Jong  waarnemend voorzitter. De aanleiding tot de oprichting van het comité waren twee personen die men wilde uitnodigen om in Hilversum te komen spreken: Aartshertog Otto van Habsburg en de heer D.P. Spierenburg, vice-president van de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. De lezing van Spierenburg werd gehouden op 26 januari 1961 en die van de aartshertog op 9 februari 1961. Besloten werd om het organisatiecomité dat bijeengekomen was voor deze twee lezingen, een permanenter karakter te geven met als taak elk jaar enige voordrachten te organiseren in de burgerzaal.

    De volgende organisaties / functies namen deel:
    - Afdeling Hilversum van de Europese Beweging
    - Rotary Club
    - Kamer van Koophandel
    - Maatschappij van Nijverheid en Handel
    - Nederlands Genootschap voor internationale zaken, afdeling 'Het Gooi'
    - N.V. Philips Telecommunicatie Industrie
    - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
    - Dagblad 'De Gooi- en Eemlander'
    - Stichting 'Cultuurcentrum Koningin Wilhelmina'
    - Radio Nederland Wereldomroep
    - Benelux Comité '`t Gooi'
    - burgemeester Boot (tot 1968)
    - twee wethouders van de gemeente Hilversum

    De secretaris was mr. F.G.J.M. Peters, chef kabinet burgemeester. Zijn opvolger was de heer J.J.A. van Gils die eind 1967 vervangen werd door de heer A.J.L. Bongers, referendaris in algemene dienst ter gemeentesecretarie van Hilversum. De laatste secretaris was de heer Otten.
  •  Financiering
   • Om de lezingen te bekostigen, werd een klein fonds gevormd. Alle in het comité vertegenwoordigde organisaties zouden een bijdrage geven. De kosten werden geraamd op 1000 gulden per jaar. Dit zou besteed worden aan reis- en verblijfkosten van de sprekers, kosten van de uitnodigingskaarten, van de consumptie op de spreekavonden. Het gemeentebestuur stelde de burgerzaal voor de lezingen kosteloos beschikbaar.

  •  Organisatie van lezingen
   • Het organisatiecomité had tot taak om avonden te organiseren in de burgerzaal van het raadhuis, waarop bekende personen zouden spreken over internationale vraagstukken. In dossier SAGV191+5 zit een lijst van sprekers en titels van lezingen die door de jaren heen gegeven zijn. Voorbeelden van lezingen zijn "Europa als Atlantische partner" door dr. S.L. Mansholt, 'Actuele problemen van Europese integratie' door dr. J. Linthorst Homan, 'De problemen van Zuid-Afrika' door prof. dr. P.J. van Winter en 'De Nederlandse handel met de socialistische wereld' door Sidney J. van den Bergh.
  •  Liquidatie van het comité
   • Op 15 november 1972 werd besloten over te gaan tot liquidatie van het comité spreekbeurten burgerzaal. De laatste brief in het archief is van de waarnemend voorzitter gericht aan burgemeester en wethouders van Hilversum waarin zij geïnformeerd worden over de liquidatie vanwege de geringe belangstelling die voor het werk van comité nog bestond. Ten slotte werd verzocht het archief van het comité te mogen onderbrengen in het gemeentearchief van Hilversum.
 •  Geschiedenis van het archief
  • Na de liquidatie is het archief op verzoek van het comité opgenomen in het archief van de gemeente Hilversum. Na de benoeming van de archivaris in 1984, nam het Streekarchief het archief in beheer, samen met de andere archieven die zich destijds in de archiefruimte van de gemeente Hilversum bevonden.
 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Bij aanvang van de inventarisatie bestond het archief uit vier dossiers met onderwerpen achter tabstroken. De ordening was echter niet zo consequent toegepast waardoor de onderwerpen door elkaar liepen. Vermoedelijk heeft de wisseling van secretarissen niet goed gedaan aan de ordening. Daarom is besloten een nieuwe ordening aan te brengen. Vanwege het kleine aantal dossiers is er een plaatsingslijst gemaakt. Metaal en plastic zijn verwijderd en de stukken zijn zuurvrij verpakt.

   Vernietigd zijn de rekening-courant overzichten omdat de financiële jaaroverzichten ook bewaard zijn gebleven. Ook de ledenlijsten die door de deelnemende organisaties werden toegestuurd voor de uitnodigingen zijn vernietigd. In het archief is terug te vinden welke organisaties deelnamen en het is niet van belang welke personen van deze organisaties precies werden uitgenodigd.
 •  Aanwijzingen voor de gebruiker
  • Het archief is volledig openbaar. De stukken zijn in goede, dus toegankelijke staat.

   Het archief kan worden geciteerd als volgt: SAGV191 Archief van het organisatiecomité spreekbeurten burgerzaal.
   Of verkort: SAGV191, met daarbij relevante inventarisnummers.
 •  Hele toegang