Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN169
Archiefcategorie2.8 geloofsgemeenschappen e.d.
ArchieftitelStichting Interkerkelijk Werk De Fransche Kamp
PlaatsBussum
Datering2001-2009
Omvang0.05 m
Overige opmerkingenN.B. Beperking van de openbaarheid: notulen, correspondentie en stukken betreffende bestuur en personeel zijn niet openbaar tot 2034. De schenker kan schriftelijk ontheffing verlenen via het secretariaat van de Raad van Kerken van Naarden, Bussum en Hilversumse Meent.
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen
InventarisInventaris. Archief Stichting Interkerkelijk Werk De Fransche Kamp (Bussum), 2001-2009.

 •  
  • 1 Geschiedenis van de archiefvormer:

   Voordat de stichting in 2001 werd opgericht werd al melding gemaakt over het project “Fransche Kamp” in het archief van de Raad van Kerken in een document uit 1968.

   De Raad van Kerken NBHM heeft in 2001 het initiatief genomen om een stichting op te richten die zich belast met het werk op de “Fransche Kamp”, een seizoen camping bij Bussum. Doel van de stichting was het organiseren van relevante vormen van interkerkelijke activiteiten voor de campinggasten. Het bestuur telde bij oprichting 5 leden. Ook de Raad van Kerken Hilversum was betrokken bij de Stichting. Er was een nauwe relatie met deze Raden. In het archief van de Raad van Kerken NBHM (SSAN127) is in de inv.nrs. 15 en 16 dan ook e.e.a. te vinden over de geschiedenis van de Stichting.

   De Raad van Kerken NBHM en van Hilversum en de twaalf lidkerken droegen financieel bij aan het werk van de Stichting. Daarnaast zijn subsidies aangevraagd bij diverse instanties en fondsen.

   Vanaf 2001 had de stichting 1 parttime campingpastor in dienst voor pastoraat en diaconaat die vanuit het ontmoetingscentrum ‘De Boekanier’ werkte. Ook vrijwilligers werkten mee en er was tijdelijk een stagiaire jeugdwerk. In ‘De Boekanier’ was een boekencollectie en een internetcafé en er werden diverse activiteiten uitgevoerd.

   De Stichting kreeg te maken met tegenvallende financiële bijdragen. In 2007-2008 heeft een Interimbestuur gepoogd een doorstart voor het werk van de stichting te realiseren. Uiteindelijk is door het Interim bestuur besloten tot opheffing van de Stichting (2007-2009).

    

   2 Geschiedenis van het archief:

   Het archief was afkomstig van de heer Hans Haan die van 2005 tot 2009 voorzitter was van de Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent. Het archief van de Raad is in 2012 ondergebracht bij het Stads- en streekarchief Naarden.

   Dit Stichtingsarchief is niet volledig. Zo ontbreken de jaarverslagen 2004 en 2005 van de stichting, evenals inhoudelijke verslagen van de werkzaamheden op de Fransche Kamp uit 2005 en 2006.

    

   3 Geschiedenis van de ordening en beschrijving.

   Mevrouw Yolanthe D. van Heuvelen-Wiegerinck, secretaris van de Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent heeft het archief in 2017 bewerkt.

 •  Hele toegang