Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN156.1
Archiefcategorie2.7 instellingen op politieke en ideële grondslag
ArchieftitelPartij van de Arbeid (PvdA) afd. Naarden
PlaatsNaarden
Datering1950-1991
Omvang1 m
Statusinventaris
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen
InventarisPartij van de Arbeid (PvdA) afd. Naarden

 •  Inleiding Collectie Udo, 1889-2011
  • Geschiedenis

   De Collectie Udo bestaat uit 3 inventarissen: De Collectie Udo, de PvdA en Progressief Naarden respectievelijk.

   De Collectie Udo is de persoonlijke collectie van de heer Udo en gaat over Naarden en zijn inwoners. De collectie bevat onder andere informatie over winkels en bedrijven in de vesting alsmede een geschiedenis van gebouwen en verbouwingen in de Vesting. Daarnaast bevat het ook informatie over personen, zoals een lijst met bij- en scheldnamen van de inwoners.

   PvdA en Progressief Naarden

   De PvdA te Naarden hield zich bezig met verschillende acties en protesten in het streekgebied en was tevens actief in de Gemeenteraad. De PvdA had verschillende werkgroepen die zich bezighielden met verschillend beleid. Daarnaast was er een afdeling Rooie Vrouwen, bestemd voor vrouwelijke leden van de PvdA. Zij pleitte onder andere voor vrijheid van keuze omtrent abortus.

   De PvdA in Naarden heeft samengewerkt onder de noemer Progressief Naarden met de andere progressieve partijen in de gemeenteraad. Vanwege het aantal verkregen zetels zijn zij het samenwerkingsverband aangegaan om als tegenhanger van de rechtse partijen te fungeren en toch een overwicht te kunnen vormen. Later is de partij Progressief Naarden als zelfstandige partij opgericht.

   Het archief is op een eenvoudige manier geïnventariseerd en voorzien van een voorlopige nummering in de quarantaineruimte gezet.

   Geschiedenis van het archiefbeheer

   Het archief is door de heer F. Udo gevormd. Deze heeft zeer regelmatig zijn persoonlijk archief naar het gemeentearchief gebracht. Naast een bewoner van Naarden was hij lid van de PvdA dat later in Progressief Naarden opging.  Hiervan is hij een tijd secretaris geweest.

   Inhoud en structuur van het archief

   Deze collectie bestaat uit de neerslag van de activiteiten van de heer F. Udo, alsmede stukken over Naarden. De archieven van de collectie Udo, de PvdA en Progressief Naarden omvatten respectievelijk de perioden 1889-2014, 1950-1991 en 1974-1986.

   Selectie en vernietiging

   Voor bewerking had het archief een omvang van ongeveer 2,7 m¹. Na bewerking bestaat het uit 3 inventarislijsten met een omvang van 76 (PvdA), 29 (PN) en 35 (Udo) inventarisnummers. Het archief van de PvdA heeft een omvang van 1,0 m¹, dat van Progressief Naarden 0,25 m¹ en de Collectie Udo 0,75 m¹.

   Verantwoording van de bewerking

   De bewerking is uitgevoerd door DOCFactory in 2021.

   Alle stukken zijn omgepakt in zuurvrije mappen en alle plastic en ijzeren bestanddelen zijn verwijderd. De dossiers zijn voorzien van een inventarisnummer en geplaatst in dozen.

   Het archief is gesplitst in een Collectie Udo, een archief PvdA en een archief Progressief Naarden. Dit is al gedaan door de archiefvormer zelf en daarom is ervoor gekozen dit aan te houden. Daarnaast had de archiefvormer alle stukken per jaar opgeslagen. Het leek niet raadzaam dit te splitsen. Er is voor gekozen om notulen, verslagen, agenda’s en documentatie hieruit te halen, en de correspondentie bij elkaar te houden per jaar. Stukken betreffende bijzondere gebeurtenissen zijn hier wel uitgehaald en los verpakt en beschreven. Dit geldt tevens voor de afd. Rooie Vrouwen. Deze hadden eigen notulen en vergaderingen en fungeerde als een losstaande afdeling.

   De PvdA in Naarden heeft verschillende keren samengewerkt onder de noemer Progressief Naarden met de andere progressieve partijen in de gemeenteraad. De vergaderingen en bijeenkomsten hieromtrent bevinden zich in het archief PvdA. Later is de partij Progressief Naarden als losstaande partij opgericht. De stukken hieromtrent bevinden zich in het archief Progressief Naarden. De aanloop naar deze partij is echter terug te vinden in het PvdA archief.

   Voor de Collectie Udo zijn de plastic mappen verwijderd. Echter, om de samenhang van de stukken te bewaren (het omslaan van de pagina’s waardoor verschillende stukken zichtbaar zijn uit de straten), zijn de meeste stukken opnieuw verpakt in een duurzame plastic map, zodat de context duidelijk bleef. Alleen waar het één enkel A4 blad betrof is dit niet gedaan.

 •  Hele toegang