Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN194
Archiefcategorie2.2.2 volkshuisvesting
ArchieftitelWijkraad Oranje Nassaupark Naarden
PlaatsNaarden
Dateringc1949-c1964
Omvang0.05 m
Overige opmerkingenBevat notulen, correspondentie en knipsels.
Het archiefje bevat voornamelijk correspondentie van de wijkraad Oranje Nassaupark met o.a. het college van B&W en de gemeenteraad van Naarden over de periode 19 mei 1949 tot 13 juli 1967. Voorts een schrift met notulen van vergaderingen van de wijkraad vanaf de eerste vergadering van 12 januari 1950 tot die van 10 november 1964. Verder treft men in het archief aan de ‘Verordening op de wijkraden in de gemeente Naarden’ (23 juli 1948) en het rapport ‘Naar een Nieuw Naarden’, uitgebracht in opdracht van het Gemeentebestuur van Naarden (1960) en enkele krantenknipsels. Het dossier laat iets zien van de veranderingen en verbeteringen (of wensen) daartoe in de openbare ruimte in de wijk Oranje Nassaupark / Oranje Nassaukwartier te Naarden in de genoemde jaren. De stukken zijn chronologisch geordend.