Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV051.1
Archiefcategorie1.1 algemeen plaatselijk bestuur
ArchieftitelAanvulling op het archief van het dorpsbestuur en gemeentebestuur Kortenhoef
PlaatsKortenhoef
Datering1648-1952
Omvang0.19 m
InventarisAanvulling op het archief van het dorpsbestuur en gemeentebestuur Kortenhoef

 •  Institutionele geschiedenis
  • De geschiedenis van de gemeente Kortenhoef is helaas niet verwoord in de oorspronkelijke inventaris SAGV051.

 •  Geschiedenis van het archief
  • De archiefstukken die in dit archief zijn beschreven werden op 27 mei 2019 door een dame overhandigd aan de dienstdoende studiezaalmedewerker. De stukken waren opgeborgen in enkele mappen en twee enveloppen. Op één enveloppe was geschreven: ‘Eigendom van gemeente Kortenhoef, met toestemming van secretaris D. Wildeboer tijdelijk uit archief naar huis meegenomen ter bestudering i.v.m. geschiedenis Kortenhoef’. 

   De schenkster deelde nog mee dat deze stukken haar in het verleden werden toevertrouwd door de heer Brandligt die voor de gemeente Kortenhoef had gewerkt. Hoogstwaarschijnlijk is meneer Brandligt diegene die deze stukken ‘ter bestudering’ mee had genomen.

   Na onderzoek werd al snel duidelijk dat al deze stukken oorspronkelijk behoorde tot het archief van het dorpsbestuur en gemeentebestuur Kortenhoef dat al op het Streekarchief was ondergebracht onder toegangsnummer SAGV051. Dit archief werd al in 1990 door de gemeente ‘s-Graveland overgedragen aan het Streekarchief. 

   Geconcludeerd dient te worden dat deze aanvullende archiefstukken dus ruim voor de overdracht van 1990 uit het archief zijn gehaald, want in de huidige inventaris van SAGV051 is geen spoor terug te vinden van deze archiefstukken.

   Na het verkrijgen van deze stukken werd onderzoek gedaan naar het bestaan van oudere inventarissen, daar werd er één van aangetroffen. In 1925 werd er namelijk een inventaris opgemaakt van het oud archief van de gemeente Kortenhoef door de heer Van Es en aan dezelfde inventaris werd in 1940 door de heer J. de Blaauw een supplement toegevoegd, deze inventarissen zijn als één deel gebundeld (zie SAGV051, inventarisnummer 761). Vervolgens werden deze inventarissen onderzocht op het voorkomen van de aanvullende stukken. 

   Alleen 1 archiefstuk kon worden herleid. Het gaat om het stuk dat in deze inventaris is opgenomen als inventarisnummer 1. Deze is gelijk aan wat in de supplement inventaris van De Blauw is aangeduid met nummer L 51. Deze conclusie is genomen op basis dat het desbetreffende archiefstuk op de voorblad is voorzien van het nummer ‘L 51’ en de datering van 1509 komt tevens overeen. Behalve dit stuk zijn er geen aanwijsbare registraties teruggevonden.

   Wel valt te vermelden dat inventarisnummers 61 en 63 beiden voorzien zijn van een kenmerkende briefregistratie nummer van dezelfde hand en deze lijken thuis te horen in de serie ‘Stukken ingekomen bij of terugontvangen door het gemeentebestuur’ uit archief SAGV051, nummers 382 en 388.

   Voorts is het goed mogelijk dat de stukken die betrekking hebben op geschillen en processen afkomstig zijn uit de serie ‘Stukken inzake gevoerde processen’, die in SAGV051 gearchiveerd zijn onder de nummers 15/1-15/7 en 16/1-16/6 en 186. Hierin komen namelijk dezelfde achternamen voor.

   Interessant detail om te vermelden is dat inventarisnummer 25 (de bekendmaking van het overlijden van Coenraad Burgh, ambachtsheer van Kortenhoef uit 1699), wordt besproken in het boek van B.J.M. Bont (pagina 35 en 36), met verwijzing dat dit stuk destijds was opgeborgen in de ‘Gerechts-kast Kortenhoef’. Vervolgens lezen we dat die kast in het koor van de hervormde kerk van Kortenhoef stond (idem, pagina 50).

   Hierna werd gekeken wat er te gedaan moet worden met deze aanvullende stukken, maar omdat er geen herleiding naar de oude vorming mogelijk is en zodoende niet kunnen worden geplaatst in toegangsnummer SAGV050, is er gekozen om alle aanvullende stukken, zonder ordening, onder te brengen in een nieuwe archieftoegang: SAGV051.1.

 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Uit het archief is niets vervreemd, wel zijn overbodige kopieën vernietigd.

   Alle archiefstukken zijn geschoond van nietjes en ander ijzerhoudend materiaal en voorzien van zuurvrije omslagen en dozen. Voor de stukken waar nog een lakzegel op bevestigd was zijn dikkere dossiermappen gekozen in plaats van omslagen.

 •  Aanwijzing voor de gebruiker
  • Het archief is volledig openbaar. 
   De stukken zijn in goede dus toegankelijke staat. 

   Het archief kan worden geciteerd als volgt:
   SAGV051.1 Aanvulling op het archief van het dorpsbestuur en gemeentebestuur Kortenhoef. Of verkort: SAGV051.1, met daarbij de relevante inventarisnummers.

 •  Literatuur
  • 'De ambachtsheerlijkheid Kortenhoef', door B.J.M. Bont, raadpleegbaar onder nummer SAGV031+7975

 •  Hele toegang