Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV184
Archiefcategorie1.2.8 gezondheidszorg
ArchieftitelArchief van de beheerder van de Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift te Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1890-1994
Omvang0.5 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van de beheerder van de Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift, te Hilversum 1890-1994.

 •  Institutionele geschiedenis van de algemene begraafplaats aan de Bosdrift te Hilversum.

  • Naar aanleiding van het ruimtekort op de algemene begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’ werd er door de gemeente Hilversum een nieuwe begraafplaats gecreëerd aan de Bosdrift, de voorbereidingen waren al vanaf 1887 in volle gang toen er grond werd aangekocht.

   De begraafplaats werd ontworpen in landschapstijl door de architect L.A.Springer, de gemeentearchitect P. Andriessen maakte vervolgens het ontwerp voor de gebouwen en het hek.
   De gemeentelijke afdeling Publieke Werken had de feitelijke beheer over de begraafplaats.

   In oktober 1890 werd de begraafplaats in gebruik genomen en werd al snel de Nieuwe Algemene Begraafplaats genoemd. 
   Het aantal personen dat begraven werd nam snel toe en al in 1912 werd de begraafplaats uitgebreid. Met het oog op de toekomstige uitbreiding van Hilversum en het groeiende bevolkingsaantal hield de gemeente al rekening met het feit dat ook de Bosdrift wederom vol zou kunnen raken, toekomstige begraafplaatsen zoals de Noorderbegraafplaats (sinds 1930 in gebruik) en De Zuiderhof (sinds 1964 in gebruik) moesten dit tekort gaan oplossen.

   In 1964 werd daarom de Bosdrift gesloten, nieuwe graven werden niet meer gemaakt wel mochten er bijzettingen plaatsvinden in al reeds bestaande familiegraven.

   Tegenwoordig is het een rijksmonument en sinds 2005 wederom in gebruik als begraafplaats.

    

 •  Geschiedenis van het archief

  • Het archief werd door de archivaris in 1984 aangetroffen in de archiefkelder van het raadhuis in Hilversum. In deze ruimte bevonden zich ook andere archieven dan die van het gemeentebestuur.
   Het is niet bekend hoe het archief werd beheerd, oude inventarissen of lijsten zijn nergens aangetroffen, de stukken vertonen geen teken van een oude ordening.

   Het archief bestaat uit 12 begraafregisters en 2 omslagen met chronologische opgave van begravingen. Deze opgave vermeld alle begraven personen uit alle mogelijke bevolkingsgroepen, anders dan de hieronder vermelde registers.
   De volgende registers zijn aanwezig en in deze inventaris beschreven:

   1e klasse: vakken I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV en XV,
   2e klasse: vakken I, II, III, V, VI, VII, VIII en IX,
   4e klasse: vakken V en X, (kindergraven) en vak XI (volwassenen).

   Door de gemeentelijke afdeling Publieke Werken is er in 1914 een kaart vervaardigd (zie daarvoor de digitale versie in de Topografische Historische Atlas: SAGV077+13) die de melding maakt van in totaal 5 verschillende klassen. Hierdoor rijst het vermoeden dat er een deel van het archief niet overgeleverd of bewaard is gebleven, met name ontbreken de registers van de 3e en 5e klassen geheel en die van andere klassen gedeeltelijk, dus de armen klasse.

   Tevens is het onduidelijk of er nog andere stukken werden opgemaakt door de beheerder. Weliswaar treft men in het archief van het gemeentebestuur van Hilversum en in het archief van de gemeentelijk dienst Publieke Werken nog een tal van archiefstukken aan over de begraafplaats, vooral van administratieve aard. 
    
   De eerder aangehaalde kaart (SAGV077+13) is via deze link toegankelijk:
   http://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/publiek/detail.aspx?xmldescid=167293025 .

   Deze kaart is afkomstig uit het kaartenarchief van Publieke Werken, twee anderen zijn al eerder geheel digitaal gepubliceerd op de website. Zoals. SAGV077+11, met link
   http://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/publiek/detail.aspx?xmldescid=167292995 en SAGV077+10 met link: http://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/publiek/detail.aspx?xmldescid=121170628.

   De inventarisnummers 14-37 zijn in februari 2020 door de afdeling Afdeling ID-ICT gemeente Hilversum overgedragen en opgenomen in dit archief.

 •  Verantwoording van de inventarisatie

  • Uit het archief is niets vervreemd of vernietigd, tevens hoefde er geen herordening plaats te vinden.

 •  Aanwijzing voor de gebruiker

  • Het archief is volledig openbaar. 
   De stukken zijn in goede dus toegankelijke staat.

   Het archief kan worden geciteerd als volgt:

   SAGV184 Archief van de beheerder van de Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift te Hilversum 1890-1980.
   Of verkort: SAGV184, met daarbij de relevante inventarisnummers.

 •  Literatuur

  • Oases van rust; geschiedenis van de Hilversumse begraafplaatsen (Hilversum 2010).

 •  Hele toegang