Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV228
Archiefcategorie1.3 organen van intergemeentelijke samenwerking
ArchieftitelArchief van W.M. Dudok als voorzitter van de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi
PlaatsGooi en Vechtstreek
Datering1925-1934
Omvang0.05 m
StatusS
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisPlaatsingslijst van het archief van W.M. Dudok als voorzitter van de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi

 •  Geschiedenis van het archiefvormer
  • 1.1 Oprichting

   In de vergadering van 18 december 1922 van vertegenwoordigers van  de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Bussum, 's-Graveland, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden werd besloten tot oprichting van een Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi (CSC). In diezelfde vergadering werd de Belangencommissie voor het Gooi opgericht, waarin bovengenoemde gemeenten vertegenwoordigd waren en waar later de gemeente Baarn ook aan deelnam. De Schoonheidscommissie bestond uit een aantal deskundigen die de Belangencommissie kon adviseren inzake het behoud van het natuurschoon in het Gooi. De commissie mocht haar adviezen gevraagd en ongevraagd geven. Er werden vanuit de Belangencommissie verder geen voorschriften opgesteld hoe de commissie haar taken zou moeten uitvoeren. De bij de Belangencommissie aangesloten gemeenten verleenden krediet aan de CSC.

   1.2 Leden
   De leden werden aangewezen door de verschillende deelnemende gemeenten. In de vergadering van 25 mei 1923 werden de volgende leden in eerste instantie benoemd: Prof. Dr. J. Veth, kunstschilder en dichter te Bussum (voorzitter), E.R.D. Schaap, kunstschilder te ’s-Graveland, K.P.C. de Bazel, architect te Bussum, D.T.Tersteeg, tuinarchitect te Naarden, Co Breman, kunstschilder te Laren, Henri Polak, vakbondsbestuurder en politicus te Laren, W.M. Dudok, architect en stedenbouwkundige te Hilversum en G.A. Pos, tweede voorzitter van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond te Amsterdam. Secretaris van de CSC werd de burgemeester van Blaricum, J.J. Klaarenbeek. Vanwege het relatief geringe aantal architecten in de commissie werd besloten twee architecten toe te voegen. Men vond het belangrijk om meer architecten op te nemen omdat deze meer praktisch inzicht zouden hebben. Op 20 juni 1923 werden daarom de architecten H.F. Symons te Blaricum en J.W. Hanrath te Hilversum benoemd tot leden van de CSC.
   In 1924 werd Dudok vice-voorzitter na het overlijden van De Bazel. A.A. Kok (architect te Bussum) werd toegevoegd aan de commissie. Dudok werd voorzitter van de CSC op 3 september 1925 na het overlijden van de heer Veth. In 1927 werden Ir. J. Gerber (architect te Bussum) en E. Verschuijl (architect te Baarn) benoemd in de commissie. De laatste werd benoemd om de belangen van de gemeente Baarn beter te kunnen behartigen. Op 29 oktober 1932 trad W. Hamdorff (architect te Laren) toe tot de CSC. Hij kwam in de plaats van Hanrath.
   (Bron: SAGV035+5)

   1.3 Opheffing 
   Het is niet duidelijk wanneer de CSC precies is opgeheven. Voor 1934 werden in elk geval vanuit de gemeenten Hilversum (SAGV020+4271) en Laren (SAGV098.1+1037) geen bijdragen meer verleend vanwege de economische situatie. Uit een brief door de Centrale Schoonheidscommissie verzonden aan de Belangencommissie van 29 mei 1937, waarin gemeld werd dat er in de jaren 1936 en 1937 geen vergaderingen waren gehouden, kunnen we wellicht concluderen dat de CSC langzaam ter ziele is gegaan (Bron: SAGV035+8). De laatste verslagen van de Belangencommissie stammen uit 1939. Ook van deze commissie is niet duidelijk wanneer deze precies is opgeheven.                                                             


 •  Geschiedenis van het archief
  • 2.1 Reden voor beheer
   De archiefvormer is W.M. Dudok. Hij was vice-voorzitter van de commissie vanaf 1924 en hij werd in 1925 voorzitter. Dudok was destijds in dienst van de gemeente Hilversum. Vermoedelijk heeft hij het archief aan de gemeente Hilversum overgedragen en is het archief vervolgens geplaatst in de archiefruimten van de gemeente Hilversum. Na de benoeming van de archivaris in 1984, kreeg het Streekarchief het archief in beheer.

   2.2 Gerelateerde archieven
    SAGV035. In het archief van de Belangencommissie voor het Gooi bevinden zich dossiers over de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi. De CSC is door de Belangencommissie opgericht en had als taak deze te adviseren.

 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Omdat het archief zo klein is, is er een plaatsingslijst gemaakt. Het archief bevond zich in één map. Hiervan zijn drie dossiers gemaakt. Het archief is ontdaan van metalen hechtmechanieken. De stukken zijn omgepakt in zuurvrij materiaal.
 •  Aanwijzingen voor de gebruiker
  • Het archief is volledig openbaar. De stukken zijn in goede, dus toegankelijke staat.

   Het archief kan worden geciteerd als volgt:

   SAGV228 Archief van de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi, (1924) 1925-1934.
   Of verkort: SAGV228, met daarbij relevante inventarisnummers.
 •  Hele toegang