Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV200
Archiefcategorie2.6 instellingen van sport, recreatie en evenementen
Archieftitel Comité Hilversum 100.000
PlaatsHilversum
Datering1956-1958
Omvang0.125 m
StatusS
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van het Comité Hilversum 100.000, 1956-1958.

 •  Geschiedenis van de organisatie
  •  Instelling van het comité
   • Op 9 september 1957 werd door de burgemeester van Hilversum het werkcomité voor de feestelijkheden ter gelegenheid van de stijging van het aantal inwoners van de gemeente tot 100.000 geïnstalleerd. Deze werd opgericht door het gemeentebestuur Hilversum op instigatie van het Hilversums Initiatief Comité. Dit comité zou een afspiegeling moeten zijn van de Hilversumse burgerij. Tot voorzitter werd benoemd de heer H. Götzen. De heer J.N. Molhoek nam het secretarisschap op zich.  
  •  Organisatie feestweek
   • Ter gelegenheid van de 100.000e inwoner organiseerde het comité van 16 tot en met 20 september 1958 een feestweek. Op het programma stonden onder andere een galaconcert, een zangersconcert, een Hilversumse revue, diverse activiteiten voor de schooljeugd en sportdemonstraties. Hoogtepunt van de feestweek was de overdracht van het carillon door het Hilversums Initiatief Comité aan het gemeentebestuur. Het carillon zou geplaatst worden in de raadhuistoren.
    Op de grootste klok staat: "In het 10e regeringsjaar van Hare Majesteit Koningin Juliana, steeg het inwonertal van Hilversum tot 100.000. Aan dit heuglijke feit en offervaardige burgerzin danken wij ons bestaan.; Bedrijf en burgers schonken ons op ´t feest van jong-geboren blijheid. O, mocht voorgoed dit zingend brons tolk zijn van vreugde in vrede en vrijheid". Het comité hield zich niet met de aanschaf en overdracht van het carillon bezig, alleen met de festiviteiten rondom de overdracht.
    Oorspronkelijk was er ook een plan om in Hilversum-Noord woningen te bouwen aan een “plein 100.000” om de woningnood te lenigen. Dit plan is echter niet doorgegaan.
  •  Financiering
   • Voor de kosten van voorbereiding kreeg het comité van de gemeente Hilversum een krediet van 5.000 gulden. Daarnaast gaf de gemeente een garantie tot dekking van een eventueel nadelig saldo van de festiviteiten van 25.000 gulden.
 •  Gechiedenis van het archief
  • De secretaris Molhoek was lange tijd werkzaam geweest bij de gemeente Hilversum. Hij was inmiddels met pensioen toen hij secretaris werd van het comité Hilversum 100.000 maar vermoedelijk vond hij het van belang dat het archief bij de gemeente Hilversum ondergebracht werd. De gemeente Hilversum had immers het comité ingesteld. Na de benoeming van de archivaris in 1984, nam het Streekarchief het archief in beheer, samen met de andere archieven die zich destijds in de archiefruimte van de gemeente Hilversum bevonden.
 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Aangezien het comité een tijdelijk karakter had en tot taak had om een eenmalig evenement te organiseren, beslaat het archief een relatief korte periode: 1956-1958. Het archief bestond uit slechts één map die grotendeels chronologisch geordend was. Hier is bij de inventarisatie ordening in aangebracht volgens het rubriekenschema organisatie, middelen en taken. De stukken zijn in zuurvrije omslagen en dozen verpakt en plastic en metaal zijn verwijderd. Er is niets vernietigd uit dit archief.
 •  Aanwijzingen voor de gebruiker
  • Het archief is volledig openbaar. De stukken zijn in goede, dus toegankelijke staat.

   Het archief kan worden geciteerd als volgt:SAGV200 Archief van het comité Hilversum 100.000.
   Of verkort: SAGV200, met daarbij relevante inventarisnummers.
 •  Hele toegang