Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV195
Archiefcategorie2.1 instellingen van economische aard
Archieftitel Archief van de Commissie tot beheer van de Grindweg van Hilversum op Laren
PlaatsHilversum
Datering1853-1955
Omvang0.9 m
Statusinventaris
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
Inventaris Inventaris van het archief van de Commissie tot beheer van de Grindweg van Hilversum op Laren 1853-1955.

 •  Geschiedenis van de organisatie
  • Institutionele geschiedenis

    In 1853 werd de aanleg van de grindweg van Hilversum tot Laren aanbesteed door de Commissie tot beheer van de Grindweg van Hilversum op Laren. De aanleg was een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Hilversum en Laren. Het bestek beschreef de route nauwkeurig: "Beginnende van af den straatweg op de Groest in het dorpHilversum, langs de kerk der R. Cath.Gemeente van de Clerezie aldaar, en langs de R.C. begraafplaats te Laren, en aansluitende aan den grooten weg der 1ste klasse No. 1; nabij het gemeente huis in het dorp Laren, over eene lengte van 4840 ellen; benevens eene zijtak, beginnende op ongeveer 700 Ellen ten Noord-Oosten der voornoemde begraafplaats, en zich in eene Oostelijke rigting mede aan den voornoemden grooten weg in het dorp Laren moetende aansluiten,over eene lengte van 1060 Ellen’.(Bron: SAGV195+ 60)

   De vergunning voor het aanleggen van de grindweg werd verleend bij Koninklijk Besluit van 28 april 1853. De initiatiefnemers van deze weg waren de burgemeesters W. De Wit van Hilversum en J. van den Brink van Laren en de heren J. Corver Hooft, J.E.Baron Lewe van Aduard en Albertus Perk. Zij vormden ook Commissie.

   De weg werd aangelegd om het vervoer van producten zoals vis en vee te verbeteren en verbond de twee bestaande straatwegen in het Gooi, de Soestdijkerstraatweg en de Utrechtsestraatweg. Door de weg werd ook de verbinding met Utrecht verbeterd. De grindweg was 6 meter breed en liep over 513 meter over grondgebied van Hilversum en over 1603 meter in Laren. (Bron: SAGV195+15).

   De heren J.CorverHooft, J.E. Baron Lewe van Aduard en A. Perk waren na de aanleg nog een jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en werden daarna vervangen door drie commissarissen. De commissie bestond dus uit de burgemeesters van Laren en Hilversum en drie commissarissen gekozen door de aandeelhouders. Deze aandeelhouders moesten elk minsten één aandeel hebben in de geldlening ten laste van den weg. De commissarissen moesten woonachtig zijn in Hilversum en werden gekozen voor vijf jaar. De administratie werd gevoerd door de secretaris-penningmeester. (Bron: SAGV195+32)

    De aanleg van de weg werd bekostigd door een lening in de vorm van de uitgifte van aandelen. De commissie moest voor het onderhoud van de weg zorg dragen totdat deze waren afgelost. Er werd ook een Tolhuis gebouwd en er werd dus ook tol geheven. De opbrengsten daarvan dienden voor de kosten van het beheer, de jaarwedde van de opzichter en het loon van de tolgaarder. In 1928 kwam een einde de tolheffing, toen alle aandelen waren afgelost.

   Dit had consequenties voor de samenstelling van de commissie. De commissarissen verdwenen en het beheer van de weg werd gevoerd door de burgemeesters van Hilversum en Laren. Na het aftreden van de burgemeester van Hilversum, Ernst von Bönninghausen in 1943, en burgemeester van Laren, J van Nispen tot Sevenaer, in 1946, werden er geen maatregelen getroffen om in de vacatures te voorzien. Vanaf 1946 ontving de commissie ook geen uitkering meer van het provinciaal wegenplan en had zodoende geen middelen meer om de weg te onderhouden. In 1949 is voorgesteld om de commissie op te heffen en het beheer van de weg onder te brengen bij de gemeenten Hilversum en Laren. De liquidatie van de commissie was op 9 maart 1955.

    

 •  Geschiedenis van het archief
  • Geschiedenis van het archief

   Vermoedelijk heeft de secretaris-penningmeester van de commissie het archief gevormd.

   Het archief was verpakt in omslagen met hierop veelal een jaartal en trefwoord genoteerd.

   De laatste secretaris-penningmeester van de commissie was werkzaam bij Publieke Werken van de gemeente Hilversum. Toen de commissie is opgeheven en het beheer van de weg door de gemeenten Hilversum en Laren werd onderhouden is het archief is vermoedelijk in de kelder van het gemeentehuis van Hilversum geplaatst.

   Daarvandaan is het artchief tezamen met de andere archieven overgedragen in beheer van de archivaris in 1984.

 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Verantwoording van de inventarisatie

   In 2013 is het archief omgepakt en geïnventariseerd.
   Alle nietjes en paperclips zijn verwijderd.

   Er zijn geen stukken uit het archief vernietigd. Gekozen is voor de model-rubrieksindeling van het Streekarchief.
 •  Aanwijzingen voor de gebruiker
  • Aanwijzingen voor de gebruiker

   Het archief is geheel openbaar en is in goede materiële staat. 

   Het archief kan worden geciteerd als volgt:
   SAGV195 Archief van de Commissie tot beheer van de Grindweg van Hilversum op Laren
   Of verkort: SAGV195 met relevante inventarisnummers.
 •  Hele toegang