Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV176
Archiefcategorie1.2.5 openbare orde en veiligheid, defensie
ArchieftitelMilitieregisters Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1814-1919
Omvang2.5 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
Inventaris Plaatsingslijst van de militieregisters Hilversum, 1814-1919.

 •  Institutionele geschiedenis van de Militie

  • In 1811 werd in Nederland tijdens de Franse overheersing de dienstplicht ingevoerd, ook wel bekend als de Conscriptie. Met de onafhankelijkheid van Nederland in 1813 werd een ‘Reglement van Algemeene Volkswapening’ vastgesteld die bepaalde dat de Nederlandse strijdmacht zou gaan bestaan uit een Landstorm en een Landmilitie.

   Voor de Landstorm werden alle weerbare mannen in de leeftijd van 17 tot 50 jaar gerekend die dan ingezet konden worden in hun eigen omgeving. Diegene die voor de Landmilitie in aanmerking kwamen waren weerbare mannen van 17 tot 45 die op hun beurt weer uit de Landstorm werden geformeerd en die het land moesten verdedigen, dit naast de bestaande beroepssoldaten. In de praktijk werd de Landmilitie gevormd uit vrijwilligers en ingelote dienstplichtigen.

   De eerste Militiewet trad in 1815 in werking en bepaalde dat naast de beroepssoldaten ook een korps Nationale Militie zou worden gevormd met een grootte van circa 22.000 man. Deze werd gevormd uit vrijwilligers en lotelingen. De dienstplicht ging in in het 18e levensjaar en duurde 5 jaar.
    
   De Nationale Militie werd via wetgevingen in 1861, 1901 en 1912 op enkele punten gewijzigd maar bleef tot 1922 gehandhaafd.
   In 1922 werd door de invoering van de Dienstplichtwet de Nationale Militie als zodanig opgeheven, tot 1938 werd het lotingssysteem nog gehandhaafd en daarna geheel afgeschaft.
    

 •  Geschiedenis van het archief

  • Het archief werd beheerd door de afdeling militaire zaken van de gemeente Hilversum. Na opheffing van de militie werd het archief gedeponeerd in de kelder van het raadhuis. In 1984 is het door de archivaris in beheer genomen.

 •  Verantwoording van de inventarisatie

  • Uit het archief is niets vervreemd of vernietigd. De bestaande ordening is gehandhaafd.
    

 •  Aanwijzing voor de gebruiker
  • Het archief is volledig openbaar.
   De stukken zijn in goede dus toegankelijke staat.
   Het archief kan worden geciteerd als volgt:

   SAGV176. Militieregisters Hilversum, 1814-1908.
   Of verkort: SAGV176, met daarbij de relevante plaatsingsnummers.

   De registers van mannen die in aanmerking kwamen voor de gewapende dienst, over de periode 1811-1813 zijn beschreven in het archief van het dorpsbestuur van Hilversum, 1766-1850 SAGV060.

   De kladregisters van de inschrijvingen over periode 1920-1923 zijn de te vinden in het secretariearchief van de gemeente Hilversum, 1851-1939 SAGV020, inventarisnummer 1.865.211 deel II.
    

 •  Noten en literatuur
 •  Hele toegang