Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV207
Archiefcategorie2.8 geloofsgemeenschappen e.d.
ArchieftitelArchief van de Oud-Katholieke Parochie Sint-Vitus te Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1695-1988
Omvang2.3 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisArchief van de Oud-Katholieke Parochie Sint-Vitus te Hilversum

 •  Institutionele geschiedenis
  • De Oudkatholieke Parochie St. Vitus

   Het archief van de Oudkatholieke Parochie St. Vitus begint aan het eind van de zeventiende eeuw en loopt door tot in de twintigste eeuw. Het oudste stuk betreft het Register van Heilige Vormsels uit 1695 en is nog in zeer goede staat. De verschillende registers, testamenten en eigendomsbewijzen scheppen een beeld van, en geven inzicht in, de achterban van de Parochie.

   Opvallend in het archief zijn de stukken gewijd aan het kerkgebouw. Zowel de inrichting, waaronder het bedenken van de zitplaatsen in de kerk, als vieringen omtrent het gebouw komen terug. Het gebouw heeft dan ook de nodige veranderingen ondergaan en een brand getrotseerd. Het eerste gebouw van de Oudkatholieke Parochie St. Vitus werd in 1786 ingewijd door de aartspriester H. Berendtsen. Minder dan een eeuw later bleek dat het kerkgebouw niet toereikend was en zodoende kwam in 1892 het nieuwe kerkgebouw tot stand. Deze werd ingewijd door de Aartsbisschop van Utrecht, P.M. Snickers. In de jaren vijftig kreeg de kerk een brand te verduren, maar kwam hier gelukkig relatief ongeschonden uit. De aanwezigheid van de brand is in sommige stukken nog terug te zien, waar delen zwartgeblakerd zijn, maar ernstig aangetast zijn de stukken niet.

   Het archief geeft ook kijk op het kerkpersoneel en het welzijn van parochianen. Aan de hand van financiële stukken, benoemingen en jubilea kan het doen en laten van pastoors, maar bijvoorbeeld ook organisten, bekeken worden. Dankzij jaarverslagen en brieven aan en van het Kerk- en Armbestuur is het ook mogelijk om worstelingen van parochianen te zien en de manier waarop de Parochie hiermee omging. Daarnaast geeft de correspondentie met derden ook inzicht in de verschillende contacten en relaties van de Parochie met derden.

   Interessant zijn ook de georganiseerde Oud-Katholieke Internationale Congressen. Deze werden gehouden te Hilversum, waaronder in de jaren 1948 en 1961, en het archief bevat ook documentatie hiervan in kranten. Correspondentie hieromtrent verschaft de geïnteresseerde daarnaast ook een beeld van hoe zulke congressen in elkaar staken.

   Tot op de dag van vandaag worden er aan het Melkpad te Hilversum diensten gehouden en stelt de Parochie zich open voor mensen van verschillende achtergronden, leeftijden en zijn ook twijfelaars welkom.

 •  Geschiedenis van het archief
  • Het archief is in 1997 door het kerkbestuur van de Oud-katholieke parochie in bewaring gegeven aan het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.

 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Het archief is door het bedrijf Doc Factory in 2021 en 2022 geinventariseerd.

 •  Aanwijzing voor de gebruiker
  • De stukken zijn in goede dus toegankelijke staat. Van enkele stukken zijn nog sporen van de kerkbrand zichtbaar.

 •  Hele toegang