Archief Gooi en Vechtstreek

De Gooische Moordenaar - Streekarchief - 1880

De Gooische Moordenaar - Streekarchief - 1880

‘Gistermiddag kwart voor eenen, te midden van het drukke verkeer op den zomerschen Zondag, weerklonk plotseling een hevige slag door de Naarderstraat, zóóhevig, dat velen vermoedden dat er een ontploffing in de militaire legerplaats of in de buskruitfabriek te Muiden plaats greep. Onmiddellijk bleek ons, dat er, op geringen afstand van ons bijkantoor, in de bocht van den Naarderstraatweg, juist vóór de villa „Groenendaal" een vreeselijke botsing tusschen twee treinen van de Gooische Stoomtram had plaats gegrepen. Geen twee minuten na de botsing waren wij ter plaatse en zagen, dat een trein uit Amsterdam, die het Laarderhoogt was komen afrijden, op den trein was geloopen, die juist het station Laren had verlaten, in de richting Naarden.’ 

De chaos op 7 augustus 1927 was gigantisch. De twee stoomtrams waren beide total loss; de passagiers lagen hevig bloedend langs de kant van de weg en werden één voor één naar villa Groenendaal gebracht, waar dokter Thomassen de eerste hulp verleende. Twee passagiers raakte tijdens de botsing onder de tram en konden met geen mogelijkheid worden geholpen. In de uren daarna kwamen er verschillende Gooise hulpdiensten naar de Naarderstraat. Doktoren, politieagenten, de predikant, de burgemeester van Laren, iedereen werd opgeroepen. Nadat de tram uit Amsterdam op zijn kant werd geduwd, konden de twee verminkte passagiers onder de tram vandaan gehaald worden. Ze hadden de botsing niet overleefd. 

Voorpagina van De Gooi- en Eemlander op maandag 8 augustus 1927.

Het ongeluk eiste in totaal 4 levens, 5 zwaargewonden en 6 lichtgewonden. De botsing was waarschijnlijk ontstaan door een miscommunicatie tussen de stationschefs en de machinisten over de plek waar beide trams elkaar moesten kruisen. De kruising had plaats moeten vinden ter hoogte van ‘De Gooische Boer’, maar werd uit tijdsnood verplaatst naar station Laren. Dit werd niet of te laat gecommuniceerd, waardoor beide trams op hetzelfde spoor tegen elkaar aan knalden.  De Gooi en Eemlander schreef een dag later: 

‘Ongetwijfeld zal Zondag 7 Augustus 1927 als een der donkerste dagen in de annalen der Gooische Stoomtram dienen te worden vermeld, niet alleen om de enorme materiële schade, doch ook en bovenal om de morele schade die aan hare toch al niet al te beste reputatie is toegebracht.’ 

De Gooische Stoomtram (GS) onderhield een tramdienst van Amsterdam naar Hilversum. De tramdienst was actief van 1881 tot en met 1947. In 1874 werd de Oosterspoorbaan geopend, de treinbaan van Amsterdam naar Amersfoort. Hilversum, Bussum en Naarden kregen een station en werden bereikbaar voor mensen uit de regio Amsterdam en Amersfoort. Om ook de bereikbaarheid van de andere dorpen te vergroten werd in december 1880 de Gooise Stoomtram opgericht. Eén van de initiatiefnemers was Jan Hamdorff. Hamdorff runde in Laren een eigen hotel en hoopte door de komst van de tram op meer hotelgasten. De tramdienst bestond uit het traject Amsterdam – Laren, het traject Huizen – Hilversum en later het traject Bussum – Huizen. 

Voormalig kantoor en remise van de Gooische Stoomtram in Amsterdam.

De Gooische Stoomtram werd in de volksmond ook wel de Gooische Moordenaar genoemd door het hoge aantal ongelukken dat door de tram werd veroorzaakt. Het ongeluk van 7 augustus 1927 was zeker niet de eerste keer dat de Gooische Stoomtram een rol speelde in een verkeersongeluk. In totaal zijn er 117 mensen omgekomen bij een ongeluk met de tram. Het steeds drukker wordende wegverkeer wordt gezien als belangrijkste oorzaak van de vele ongevallen. Op 28 september 1932 schreef het communistische weekblad De Tribune: ‘Die ongevallen zijn het gevolg van de rationalisatie en opjaagmaatregelen der directie, die met elke veiligheid spotten.’ 

Vanaf eind jaren '30 werden de trams steeds meer vervangen door bussen. Op 31 oktober 1958 verdween het laatste traject van de Gooische tram definitief. Alleen het stationsgebouw, met op de gevel G.S., tegenover Station Hilversum herinnert ons nog aan de tijd dat men per tram van Hilversum naar Laren kon bewegen.  

 

Auteur:Streekarchief
Trefwoorden:ramp
Periode:1880-1958
Locatie:Naarderstraat 49 Laren
Thema:Thema: Wat een ramp!

Locatie op kaart