Archief Gooi en Vechtstreek

Lustigh en de Spaanse Moord - Streekarchief - 1/12/1572

Lustigh en de Spaanse Moord - Streekarchief - 1/12/1572

In t jaar 1572 den 1 december oude stijl doen vermoort duc de Alva de burgers en besettelingen tot Naarden, ende dat tot 486 toe en steeckt den brant alomme in den stadt, in welcke distructie veele micirabele eelendigheden voorvielen, waar van ick maar eenige sal ophalen die gruwelijck sijn…’. [1] 

Met deze woorden begint de Huizer geschiedschrijver Lambert Rijcksz Lustigh (1654-1727) zijn manuscript: het verhaal over het Spaanse leger dat uiterst gewelddadig tekeerging in de stad Naarden, nadat de stad voor de kant van de geuzen had gekozen. Deze dag zou later de geschiedenisboeken ingaan als ‘de Spaanse moord’ of het ‘bloedbad van Naarden’.  

Gravure 'Moord der Spanjaarden', door Frans Hogenberg (1535-1590).

Lamberts verhaal is levendig geschreven met een goed oog voor detail. Waarschijnlijk heeft zijn familie hem de verhalen verteld, want naast zijn verslaglegging over het bloedbad, schrijft hij ook hoe zijn overgrootvader, die ook Lambert Rijcksz Lustigh heette, ter nauwer nood aan de in Huizen gelegerde Spaanse ruiters is ontkomen. 

Dit manuscript van Lambert werd generaties lang in de familie gehouden, totdat de nazaat, Gerrit Lustigh, het in 1828 aan de notaris Albertus Perk verkocht. 

Wilt u meer weten over de Spaanse moord of het verslag van Lustigh verder lezen, lees dan het speciale nummer (aflevering 10) van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem uit 1972. Deze is terug te lezen op de website

[1] Deze tekst is op een meer leesbare manier getranscribeerd. 

Bronnen: 

  • SAGV004+47, Manuscript door Lambert Rijksz. Lustigh getiteld 'Privilegien van Naerden en de dorpen in Goijland[ ] tot ons Erffgoijers nut'  

Auteur:Streekarchief
Trefwoorden:ramp
Periode:1/12/1572
Locatie:Turfpoortstraat 27 Naarden

Locatie op kaart