Archief Gooi en Vechtstreek

Stamreeks, stamboom, stamvader. Erfgooiersfamilie Stam in kaart gebracht - Dr. Christiaan Stam

Stamreeks, stamboom, stamvader. Erfgooiersfamilie Stam in kaart gebracht - Dr. Christiaan Stam

De Gaarderregisters van de koptienden van Gooiland vormen de belangrijkste bron voor genealogisch onderzoek in Hilversum in de 16e en 17e eeuw. In dit artikel het verslag van de zoektocht naar mijn Gooise voorouders in deze specifieke bron. Omdat familierelaties niet altijd evident zijn, maak ik gebruik van een set indicatoren die aanwijzingen geven voor mogelijke familierelaties. Het resultaat is een onderbouwde uitbreiding van mijn persoonlijke stamreeks, een overzicht van mijn erfgooiersfamilie in de 17e eeuw en een bijdrage aan verder genealogisch onderzoek in de Gooise koptienden.  

Erfgoyers soodie genaamt werden
In augustus 1708 gelasten de Staten van Holland de dorpen in het Gooi te maken en te overhandigen ‘(..) een exacte lyste van alle diegeene, de welcke jegenwoordig in weese zyn, en het gebruyck der soogenaamde Gemeynte op eenige wyse genieten, hetzy als Erfgoyers soodie genaamt werden hetzy als recht daartoe selfs of haare voorsaten by koop of by gunste verkregen hebbende’.1

Nog in hetzelfde jaar leidde deze opdracht tot een lijst met meer dan 1000 namen van personen die zich erfgooier mochten noemen. Sinds enkele jaren weet ik dat ik in mannelijke lijn afstam van Jacob Claasz Stam, een erfgooier op de lijst van het Gooise dorp Hilversum. De ontdekking van deze vermelding was het resultaat van grondig genealogisch speurwerk.2 Vanwege het ontbreken van verdere kerkelijke en burgerlijke registers, als gevolg van de grote brand in Hilversum van 25 juni 1766, liep het genealogisch onderzoek hier helaas vast.

Als familiehistoricus, bovendien woonachtig in het Gooi, groeide het verlangen om mijn Gooise afkomst verder te onderzoeken. Directe aanleiding om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan, was een artikel dat mijn oom mij toestuurde over De Gooilandse Koptienden.3 In dit artikel wordt een handreiking gedaan voor het gebruik van de administratie van deze specifieke Gooise belasting voor genealogisch onderzoek. In een naschrift doet de redactie bovendien een oproep aan lezers om hun ervaringen met deze bron te delen. Voor mij een laatste zetje om de handschoen op te pakken.

...

Klik hier voor het gehele artikel van Dr. Christiaan Stam.

 

  1. Plakaat Staten van Holland en West-friesland, dd. 31 Augustus 1708, in: Van
    Lennep, 1903, blz. 22.
  2. Zie hiervoor de ‘Stamboom Van Koert’ op www.genealogieonline.nl en
    ‘StamSite, Genealogie van Pool, Stam en aanverwanten’ op www.stamek.nl.
  3. Artikel in Gens Nostra, Jrg. 75, Nr. 6, blz. 322-332.

 

Dit artikel is eerder verschenen in Gens Nostra Jaargang 77 nummer 5.

Auteur:Dr. Christiaan Stam